Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

24 października 2014

Kobetsu Kaizen - skoncentrowanie na ciągłym doskonaleniu

0 75
W poprzednim artykule (SUR 4/2014) opisaliśmy siłę i znaczenie systemu 5S w efektywnym wdrażaniu koncepcji Total Productive Maintenance w organizacji. Mając już solidne podstawy, możemy rozpocząć nasze działania w zakresie wdrażania kolejnych filarów TPM.

Przypomnijmy na tym etapie, co oznacza skrót TPM. Nie ma spójnej koncepcji na temat tego, czy należy wdrażać wszystkie, czy tylko wybrane jego filary. Uważam, że najważniejsze to dokonać wyboru na początku naszej drogi. Nie wszystko w jej trakcie będzie konieczne, niezbędne i nawet możliwe do wykorzystania. Jednakże filar Kobetsu Kaizen zwany inaczej Focused Improvment jest takim elementem, który powinien sprawnie działać w każdym biznesie nastawionym na generowanie zysku.

Czym jest, a czym nie jest Kobetsu Kaizen?

Słowo Kobetsu oznacza w wolnym tłumaczeniu szczególny przypadek, Kaizen – jak już wiemy – oznacza zmianę na lepsze, a więc jest to zespół działań skupiających się na szczególnym przypadku ciągłego doskonalenia. Tym szczególnym przypadkiem jest poprawa naszej skuteczności przy pełnym wykorzystaniu zarówno parku maszynowego, jak i zasobów ludzkich. Musimy pamiętać, jaki ma cel wprowadzenie TPM w naszej firmie. Zazwyczaj stawiamy sobie cel nadrzędny: Całkowite Totalne Zarządzanie Produktywnością w naszej organizacji. Aby cel był spełniony, każdy pracownik powinien umieć rozpoznać nie tylko 7 głównych strat drążących organizację, ale również straty rujnujące sprawność działania związanego z użytkowaniem parku maszynowego. Umiejętność dostrzegania tych „korników” naszego systemu jest kluczem do prowadzenia efektywnych warsztatów Kobetsu Kaizen. Jakie to straty? Jest ich 16 i zostały pogrupowane w trzech kategoriach:

  • Straty efektywności wyposażenia,
  • Straty efektywności zasobów ludzkich,
  • Straty efektywności konsumpcji mediów.

Aby skutecznie z tym walczyć, musimy dokładnie wiedzieć, co kryje się pod każdą z kategorii: Straty efektywności wyposażenia: Awarie, Przezbrojenia i regulacje, Wymiana narzędzi, Straty na starcie, Mikroprzestoje, Straty prędkości, Defekty jakościowe i poprawki, Wyłączenia. Straty efektywności zasobów ludzkich: Straty z obszaru złego zarządzania, Organizacja linii, Zbędne ruchy i przemieszczanie się, Starty z obszaru logistyki wewnętrznej, Pomiary i regulacje. Straty efektywności i konsumpcji mediów: Straty energii, Oprzyrządowanie, Wydajność.

OEE

Sama obserwacja nie pomoże ustalić skali zjawiska. Aby można było określić, która ze strat jest największą bolączką,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy