Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

2 grudnia 2014

Monitorowanie stanu maszyn - Parker Kittiwake

0 100
Dzięki akwizycji, która została przeprowadzona dwa lata temu, Dywizja Filtracji Hydraulicznej Parkera (HFDE) poszerzyła swoją ofertę produktów diagnostycznych o rozwiązania Parker Kittiwake. Parker Kittiwake to sprzęt monitorujący stan maszyn oraz urządzeń do montażu w linii lub do użycia w terenie oraz inteligentne systemy konserwacji.

Czujniki i sprzęt Parker Kittiwake ułatwiają szybkie i świadome podejmowanie decyzji, co pozwala użytkownikowi na zarządzanie ryzykiem, skrócenie przestojów, optymalizację wydajności i maksymalizację zysku.

Narzędzie do sprawdzania łożysk Parker Kittiwake MHC

Narzędzie do sprawdzania łożysk Parker Kittiwake MHC to nowe, wyjątkowe, ręczne urządzenie zapewniające inżynierom utrzymania ruchu łatwą do przeprowadzenia, prostą w użyciu i szybką metodę analizy stanu zużycia i nasmarowania łożyska. Urządzenie do sprawdzania łożysk MHC monitoruje sygnały emisji akustycznej o wysokiej częstotliwości generowane w sposób naturalny przy pogorszeniu działania maszyn wirujących. Wyjątkowy sposób wykrywania i przetwarzania tych sygnałów umożliwia uzyskanie informacji dotyczących stanu łożyska w możliwie najprostszej formie. Jest to najnowocześniejsze narzędzie do monitorowania stanu o wyjątkowej czułości na wzrastające zużycie elementów maszyny. W miarę pogarszania się stanu maszyny procesy związane ze stratą energii, takie jak uderzenia, tarcie i kruszenie, generują fale dźwiękowe obejmujące szeroki zakres częstotliwości. Wykrywając jedynie zakres wysokiej częstotliwości tego sygnału za pomocą specjalnych czujników emisji akustycznej, można wykryć nawet najmniejszą aktywność (np. delikatne ocieranie, krótkie uderzenie lub kruszenie pojedynczej cząstki w smarze). Opatentowany czujnik MHC zapewnia lepszą powtarzalność i wysoką wytrzymałość. Magnetyczna powierzchnia czołowa umożliwia łatwe mocowanie do wielu maszyn. Wystarczy podłączyć jednostkę przez magnetyczną głowicę czujnika, a w ciągu 10 sekund wyświetlone zostaną wartości poziomu dB i Distress®. Poziom dB wskazuje na ogólny hałas łożyska i jest zależny od prędkości. Wzrasta wraz z prędkością obrotową, ale również wraz z degradacją łożyska lub w przypadku niewystarczającego smarowania. Wartość Distress® stanowi natychmiastowe wskazanie stanu łożyska. Odczyt poniżej 10 zwykle wskazuje na normalne działanie, zaś wyższy niż 10 wskazuje na uszkodzenie łożyska lub konieczność sprawdzenia go. Wartości Distress® i poziom dB to podstawowe parametry wysokiej klasy produktów MHC-Memo oferowanych przez firmę Holroyd, którym zaufały tysiące inżynierów i techników utrzymania ruchu. Są one obecnie dostępne w postaci niedrogich kieszonkowych narzędzi, których odczyty łatwo jest zinterpretować. Jednostka zasilana jest z wewnętrznego akumulatora umożliwiającego wykonanie do 1000 pomiarów pomiędzy ładowaniami. Ładowanie odbywa się przez port mikroUSB; jednostkę można podłączyć do komputera za pomocą portu USB, co ułatwia ładowanie.

Właściwości i zalety:

  • ponowne wywołanie ostatniego pomiaru,
  • łatwa obsługa za pomocą jednej ręki,
  • możliwość ładowania przez port USB,
  • intuicyjna obsługa.

ANALEXfdMplus – do pomiaru zanieczyszczeń cząstkami żelaza

ANALEXfdMplus to wysoce precyzyjne urządzenie przeznaczone do pomiaru zanieczyszczeń cząst...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy