Najnowsze trendy na rynku mocowań przemysłowych

Maszyny i urządzenia Technologie łączenia DODATEK SPECJALNY: Techniki mocowań

Mocowania to bardzo zróżnicowana grupa produktów. Obejmuje zarówno imadła maszynowe, uchwyty do narzędzi obróbczych, komponenty do przyrządów obróbkowych, takie jak dociski, łapy mocujące, mocowania centrujące czy różnego rodzaju elementy podporowe. Na temat najnowszych technologii na rynku mocowań przemysłowych oraz obserwowanych na nim trendów z Panem dr inż. Maciejem Boldysem, dyrektorem technicznym/CTO w firmie Roemheld Polska, Inmet-BTH, rozmawia dr inż. Marcin Bieńkowski.

Marcin Bieńkowski, „SUR”: – Jak wygląda obecnie polski i europejski rynek mocowań, zarówno narzędzi, jak i przedmiotów obrabianych? Czy da się zauważyć zmiany dotyczące skrócenia łańcucha dostaw i zmniejszenie konkurencji ze strony chińskich dostawców?
Maciej Boldys, Roemheld Polska, INMET-BTH:
– Obecny rynek mocowań, zarówno polski, jak i europejski nie odbiega znacząco od standardów wypracowanych w ostatnich latach. Europejscy producenci tej grupy produktów są w dość dużej mierze niezależni od chińskich dostawców. Oczywiście są pewne odstępstwa od tej zasady – kilku producentów nadal zależnych jest od Chin i wówczas dostrzegamy znaczne wydłużenie terminu realizacji. 
 

REKLAMA

​​

Źródło: Roemheld Polska, INMET-BTH


„SUR”: – Jakie technologie i nowości dotyczące produkowanych przez Państwa mocowań wprowadziła Państwa firma w ostatnim czasie na rynek? Jakie technologiczne plany mają Państwo na najbliższą przyszłość?
Maciej Boldys:
– Ogólne trendy w produkcji jak najbardziej wysilonych i cienkościennych detali stawiają komponentom mocującym spore wyzwania. Z jednej strony komponenty mocujące, pozycjonujące i podpierające muszą zapewnić właściwe siły mocowania, które pokonają te powstałe w procesach obróbki, z drugiej strony nie możemy dopuścić do przegięcia lub innej deformacji detalu. Grupa Roemheld wprowadza szereg rozwiązań (jak np. siłowniki podporowe, miniaturowe dociski, siłowniki mocujące w otworach…), dzięki którym możliwe jest spełnienie tych wymagań. 
Kolejnym udogodnieniem, stosowanym w większości komponentów Grupy Roemheld, jest system kontroli, potwierdzający poprawność wykonania zamocowania/odmocowania. Dzięki temu istnieje możliwość kontroli procesu w czasie rzeczywistym, jak również uzyskania odpowiednich sygnałów potrzebnych do pracy w systemach automatycznych i zautomatyzowanych. 
„SUR”: – Czego, odnośnie do mocowań, oczekują przede wszystkim Państwa klienci?
Maciej Boldys:
– Oczekiwania naszych klientów można podzielić na dwie grupy: 

  • oczekiwania w stosunku do samego produktu, oraz
  • oczekiwania w stosunku do obsługi technicznej i sprzedażowej.

Pierwsza grupa dotyczy dostępności, elastyczności oferty oraz cen naszych produktów. W tym zakresie wychodzimy do naszych klientów z portfolio standardowych produktów, obejmujących ok. 20 tys. pozycji katalogowych w zakresie siłowników, docisków, łap, mocowań, bazowań i rozwiązań systemowych. 
Druga grupa oczekiwań obejmuje pełne wsparcie projektowo-techniczne, które oferujemy naszym klientom. 
 


„SUR”: – Jak duże zainteresowanie Państwa klientów dotyczy systemów bezpośredniego mocowania detali, bloków zaciskowych i systemów szybkiej wymiany, zarówno detali, jak i narzędzi?
Maciej Boldys:
– Zasadniczo wszystkie produkty i rozwiązania oferowane przez Grupę Roemheld służą do szybkiego mocowania detali oraz narzędzi takich jak formy, tłoczniki, okrojniki itp., ewentualnie do budowy kompletnych systemów szybkomocujących, bazujących na tych właśnie produktach. Niektóre z rozwiązań są bardziej zaawansowane, inne mniej, jednak w ogólnym rozrachunku wszystkie są szybsze od rozwiązań manualnych. To, które rozwiązanie zostanie wykorzystane, uzależnione jest od wielu czynników, jak np. wolumen produkcji, technologia i sposób wytwarzania detalu, rodzaj zastosowanych maszyn/obrabiarek, budżet i oczekiwania klienta…
„SUR”: – Czy można zaobserwować w systemach mocowań cyfrową rewolucję, na przykład związaną z wymianą danych pomiędzy uchwytami narzędziowymi a obrabiarką CNC? 
Maciej Boldys:
– Oczywiście! Coś takiego już ma miejsce! Grupa Roemheld od wielu lat oferuje komponenty, rozwiązania i całe systemy mocowań przygotowane dla Przemysłu 4.0 – począwszy od systemów mocowań w prasach, poprzez inteligentne imadła maszynowe do współpracy z robotami czy też systemy mocowań z punktem zerowym STARK.intelligence na systemach smartNotch, do kontroli przebiegu procesu, tłoczenia na podstawie monitorowania naprężeń w stole prasy, kończąc. W ostatnich latach Grupa Roemheld wraz z firmą Wenzler opracowała i wdrożyła u klienta końcowego niezwykle zaawansowany system mocowania i weryfikacji detali. System, na podstawie licznych informacji pozyskiwanych bezpośrednio z komponentów mocujących (siły, naprężenia, dokładne położenie dźwigni dociskowych…) ocenia w pierwszej fazie poprawność prefabrykatu do dalszej obróbki i dopiero po pozytywnej ocenie detalu przystępuje do obróbki końcowej. 
 


„SUR”: – Czy jest zainteresowanie ze strony klientów cyfrowym odwzorowaniem mocowań obrabianych przedmiotów i narzędzi na potrzeby tzw. cyfrowego bliźniaka i instalacji zgodnych z inteligentnymi fabrykami?
Maciej Boldys:
– W tym aspekcie ograniczamy się do cyfrowego modelu przyrządu, wirtualizacji procesu i jego optymalizacji w CAM oraz do monitorowania, weryfikacji i kontroli procesów obróbkowych. Nawet w przypadku inteligentnych fabryk monitorowanie mocowania jest wystarczające do spełnienia ich wymogów.
„SUR”: – W którą stronę będzie podążał rozwój technologii wykorzystywanych w systemach mocowań?
Maciej Boldys:
– Na pewno trendem jest implementacja kontroli nawet w przypadku prostych komponentów (jak np. siłowniki podporowe z kontrolą przylegania). Grupa Roemheld wprowadza też do oferty zaawansowane siłowniki z kompleksowymi układami pomiarowymi (siły, naprężenia, położenie, przyleganie…), dzięki którym proces weryfikacji detalu następuje w momencie jego mocowania, co wraz z możliwością cyfrowego sprzęgnięcia z urządzeniem pozwoli na niezawodne wytwarzanie detali przy jednoczesnej kontroli całego procesu. 
„SUR”: – Dziękujemy za rozmowę.

Przypisy