PolMaintenance 2023, czyli XVII Ogólnopolski Kongres Służb Utrzymania Ruchu zakończył się ogromnym sukcesem

Wydarzenia Rynek

Transformacja Utrzymania Ruchu jako odpowiedź na wyzwania Przemysłu 4.0.

W dniach od 20 do 21 czerwca 2023 r. we wrocławskim centrum konferencyjnym przy hotelu Ibis Styles odbył się już 17. Kongres Służb Utrzymania Ruchu, PolMaintenance 2023. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników związanych z różnymi przemysłowymi branżami. Przez dwa kongresowe dni, w trakcie trzech sesji wykładowych, swoje prezentacje przedstawiło łącznie 25 prelegentów. Oprócz tego uczestnicy kongresu mogli wziąć udział w moderowanej dyskusji na temat teraźniejszości i przyszłości służb utrzymania ruchu.
 

REKLAMA

​​


Kongres przygotowany został przez Wydawnictwo Forum Media Polska, a zorganizowała go redakcja branżowego czasopisma „SUR – Służby Utrzymania Ruchu”. Sesje tematyczne oraz moderowaną dyskusję na temat Wieloaspektowego Spojrzenia na Utrzymanie Ruchu poprowadził redaktor prowadzący magazynu „SUR” – dr inż. Marcin Bieńkowski. Prelekcję otwierającą kongresu – Jak w ciekawy sposób opowiadać o przemyśle? – poprowadzili Adrian Rec i Piotr Kupiec, którzy razem tworzą popularny wśród widzów kanał Fabryki w Polsce. Kanał ten dostępny jest na platformie YouTube.  
W pierwszym dniu kongresu miały miejsce dwie sesje wykładowe – Automatyzacja procesów utrzymania ruchu – szansa czy zagrożenie? oraz Technologie przyszłości – jakie narzędzia i umiejętności będą ważne w zarządzaniu działem UR? W ich ramach uczestnicy konferencji PolMaintenance 2023 mogli zapoznać się z najnowszymi trendami związanymi ze służbami utrzymania ruchu, w tym między innymi z analizą predykcyjną pozwalającą z wyprzedzeniem przewidywać awarie, zastosowaniami sztucznej inteligencji w działalności służb utrzymania ruchu czy nowoczesnymi rozwiązaniami systemowymi niezbędnymi w działaniu utrzymania ruchu. Poruszona też została tematyka metod wsparcia działów utrzymania ruchu, metod szkolenia TWI, a także prawnej odpowiedzialności menedżerów utrzymania ruchu.
 

Pod koniec pierwszego dnia kongresu miała miejsce bardzo dobrze przyjęta przez uczestników konferencji debata na temat Wieloaspektowego spojrzenia na utrzymanie ruchu. Udział w niej wzięli Arkadiusz Burnos z SEAM Group, Grzegorz Kaliciak z Sariv, Jan Kowalski z Mobipol, Piotr Lipnicki z ReliaSol oraz Krzysztof Świątko z TÜV Rheinland. Ponad godzinna debata ekspertów pozwoliła zapoznać się z obecną sytuacją działu utrzymania ruchu w różnych branżach, wykorzystywanymi w utrzymaniu ruchu technologiami oraz przyszłością tych działów w dobie Przemysłu 4.0.
Drugi dzień kongresu poświęcony był przede wszystkim systemowemu planowaniu, realizacji zadań i kierunkom rozwoju służb utrzymania ruchu w różnych branżach. Poruszono między innymi tematykę diagnostyki maszyn i urządzeń, narzędzi symulacyjnych w predykcji zdarzeń, analizy danych, systemów IoT zbierających dane z produkcji czy oceny ryzyka i poprawy bezpieczeństwa zrobotyzowanych linii i systemów. Bardzo ciekawym tematem był również outsourcing służb utrzymania ruchu i aspekty prawne związane z zakupem maszyn.
W przerwach pomiędzy wykładami i prezentacjami uczestnicy kongresu mogli zajrzeć na przygotowane przez partnerów kongresu PolMaintenance stoiska. Oprócz biznesowych rozmów na temat oferowanych przez partnerów usług i produktów, na stoiskach można się również było zapoznać z najnowszymi technologiami, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy służb UR. Wystawa ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników Kongresu.    
Kolejny, XVIII Kongres Służb Utrzymania Ruchu już za rok!
Więcej na temat Kongresu Służb Utrzymania Ruchu: 
https://www.kongres-sur.pl/

 

Przypisy