Pracownik ze Wschodu

Artykuły
Ukraińcy uzupełniają deficyty pracownicze przede wszystkim w rolnictwie, produkcji, transporcie i ogrodnictwie. Ich obecność na polskim rynku pracy budzi jednak pewne zaniepokojenia. Pojawiają się opinie, że Ukraińcy zabierają pracę Polakom i przyczyniają się do obniżania płac. Jak sytuacja ta wygląda w rzeczywistości?

Obywatele Ukrainy od wielu lat obecni są na polskim rynku pracy. W samym tylko 2016 r. aż 96% oświadczeń o planach zatrudnienia cudzoziemców dotyczyło właśnie ich. Jak wynika z najnowszego badania „Barometr Rynku Pracy VII”1, aż 39% firm borykających się z brakiem kandydatów na rodzimym rynku pracy deklaruje rekrutację pracowników ze Wschodu.

REKLAMA

​​

Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce

Gwałtowny wzrost liczby Ukraińców na polskim rynku pracy nastąpił w 2014 r. i wiązał się ściśle ze zjawiskiem ówczesnej migracji spowodowanej konfliktem zbrojnym oraz pogarszającą się sytuacją ekonomiczną na Wschodzie. Narodowy Bank Polski szacuje, że w 2015 r. do Polski przyjechało ok. milion mieszkańców Ukrainy2. W tym czasie złożono aż 760 tys. wniosków o pracę, z czego wydano 50 tys. Liczba ta jest dwukrotnie większa od roku poprzedniego. W 2016 r. natomiast odnotowano już napływ 1,3 mln cudzoziemców do Polski.

Decyzja o przyjeździe Ukraińców do naszego kraju podyktowana jest w głównej mierze brakiem pracy lub niezadowoleniem z dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Pracownicy ze Wschodu szybko znajdują pracę w Polsce. Około 45% migrantów przebywających w aglomeracji warszawskiej ma pracę stałą, blisko 48% natomiast pracuje dorywczo. Nieznaczny odsetek, bo jedynie 6%, stanowią osoby bezrobotne. Zdecydowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy