Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

9 lutego 2021

Prowadnice liniowe do zastosowań zrobotyzowanych

0 335

W celu zwiększenia wydajności produkcji inżynierowie i producenci coraz częściej wybierają rozwiązania zrobotyzowane, w przypadku których prowadnice liniowe stanowią kluczowe komponenty. Martin Ahner, szef norelem ACADEMY, omawia kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego typu części.

Coraz częściej roboty postrzegane są jako odpowiedź na wiele wyzwań stojących przed przemysłem produkcyjnym i maszynowym. Roboty stanowią kluczowy element trwającej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej, zapewniając wyższą produktywność, przezwyciężając niedobory umiejętności personelu, zwiększając poziom automatyzacji oraz nawet wspierając walkę z pandemią poprzez umożliwienie przechodzenia na pracę zdalną większej liczbie pracowników.

Firma konsultingowa Mordor Intelligence prognozuje, że rynek robotyki wyceniony w 2019 r. na 39,72 mld USD osiągnie CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 25,38% w okresie od 2020 do 2025 r. W przeszłości roboty i zautomatyzowane maszyny były ogólnie postrzegane jako aktywa kapitałowe, charakteryzujące się wysokimi nakładami i powolnym zwrotem z inwestycji, jednak oczekuje się, że dalszy wzrost będzie generowany nie przez duże, kosztowne roboty, ale znacznie mniejsze roboty współpracujące (określane jako «coboty»). Ze względu na spadające ceny czujników, koszty komponentów i coraz większą adaptację tego typu roboty są znacznie łatwiej osiągalne przy krótszym okresie zwrotu kosztów.

Jedną z takich grup komponentów, która ma kluczowe znaczenie dla robotyki i jej przyszłych zastosowań są prowadnice liniowe i szyny profilowe. Nie trzeba dodawać, że ważne jest, aby inżynierowie starannie rozważali użycie tych komponentów i brali pod uwagę nie tylko koszty, ale i inne czynniki - od wydajności i dokładności, po trwałość i przyszłe wymagania konserwacyjne.

Odpowiedni dobór prowadnic liniowych

Samo pojęcie robotyki i korzyści wynikające z jej zastosowania są proste - w istocie realizuje ona określone zadania, pomagając uprościć powtarzające się, monotonne prace. Do przykładów można zaliczyć zarówno proste wsparcie narzędzi podnoszących, jak i pełną automatyzację procesów zapewnianą przez roboty przemysłowe.

Aby roboty mogły codzienne wykonywać tego typu zadania i poruszać się tak szybko i precyzyjnie, jak to tylko możliwe, w wielu przypadkach ich funkcjonowanie oparto o systemy prowadnic liniowych - np. roboty spawalnicze w przemyśle motoryzacyjnym wykorzystują prowadnice liniowe do dokładnego spawania części.

Wybór prowadnic liniowych zależy od zastosowania, konstrukcji maszyny, przestrzeni montażowej, środowiska pracy, obciążenia, prędkości, skoku, dokładności i wymaganej żywotności elementu.

Spośród tych czynników, przestrzeń montażowa i dokładność prawdopodobnie mają największy wpływ na wybór danego komponentu. Firma norelem oferuje kompletny pakiet rozwiązań w postaci prowadnic z szyną profilową, odpowiednich wózków, plastikowych prowadnic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy