Przemysłowe magistrale systemowe i sieci magistralowe

Aktualności Automatyzacja i robotyzacja IT dla przemysłu

Magistrale systemowe to nie tylko domena związana bezpośrednio z budową, działaniem i architekturą komputerów. Różnego rodzaju magistrale stosowane są od wielu lat w systemach automatyki przemysłowej, kontroli procesów, a nawet w rozwiązaniach wykorzystywanych w samochodach. Przyjrzyjmy się zatem szerzej magistralom przemysłowym i ich możliwości współpracy na styku infrastruktura przemysłowa – infrastruktura IT.

Obecnie mamy do czynienia z cyfrową transformacją przemysłu. Istotne stają się też takie zagadnienia, jak Przemysł 4.0 i Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT). Jeśli chodzi o cyfrową transformację przemysłu, to definiowana jest ona w dwojaki sposób. Po pierwsze, utożsamia się ją z typową cyfryzacją procesów produkcyjnych, po drugie – cyfrowa transformacja oznacza jednocześnie integrację technologii cyfrowej ze wszystkimi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa czy fabryki – w tym z infrastrukturą IT. 
Dzięki cyfrowej transformacji możliwe jest wykorzystanie gromadzonych przez firmę danych, m.in. przez systemy IIoT, do tworzenia innowacyjnych usług i produktów. Mogą być to dane techniczne, ekonomiczne czy organizacyjne. Na ich podstawie można następnie podejmować decyzje dotyczące sterowania produkcją, procesami czy zamówieniami. Dzięki temu możliwe jest też poszerzenie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjnego, jak i usługowego, tak aby zwiększały one jakość i zadowolenie klienta. 
Innymi słowy, w zakres cyfrowej transformacji wchodzą wszelkie działania związane z modyfikacją procesów biznesowych i organizacyjnych oraz procesów produkcyjno-logistycznych, w tym, co jest szczególnie interesujące z naszego punktu widzenia, bezpośrednia cyfryzacja produkcji. W tym ostatnim wypadku chodzi o wprowadzanie cyfrowych technologii do procesów produkcyjnych. Jak łatwo zauważyć, nadrzędnym celem cyfrowej transformacji jest pełne wykorzystanie możliwości, jakie niosą za sobą nowoczesne, cyfrowe rozwiązania technologiczne. 

Inteligentna fabryka

Najbardziej charakterystycznym elementem cyfrowej transformacji, utożsamianej tu z Przemysłem 4.0, są fabryki, które pozwalają na masowe wytwarzanie spersonalizowanych towarów. W fabrykach tych, określanych angielskim terminem Digital mass individualization factory, źródłem wartości będą niskie koszty produkcji i personalizacja produktów, tak aby były one dostosowane do potrzeb klientów. Dobrym przykładem są fabryki samochodów, gdzie każdy pojazd jest skonfigurowany pod zamówienie klienta (kolor, wyposażenie, opcje dodatkowe), ale sama produkcja ma charakter masowy. 
Drugim rodzajem fabryk Przemysłu 4.0 będą inteligentne zrobotyzowane fabryki, zoptymalizowane pod względem kosztowym, które przypominać będą współczesne rozwiązania, ale z dużo większym ucyfrowieniem. Inteligentna produkcja realizowana w inteligentnej fabryce, czyli tzw. Smart Factories, cechować się musi proaktywnością, elastycznością, optymalizacją, tran...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy