Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

19 maja 2015

Przepis na relokację maszyn

0 107
Sprawne utrzymanie ruchu to dział, w którym niejednokrotnie trzeba myśleć przekrojowo i całościowo nad tym, czym dysponuje zakład. Aby sprostać nowym wymaganiom stawianym przed zakładami produkcyjnymi, nierzadko niezbędna jest relokacja maszyn.

W dzisiejszych czasach, gdzie każda firma nie tylko chce, ale niejako musi być konkurencyna, nie wystarczają tylko działania i usprawnienia ukierunkowane na podnoszenie jakości wytwarzanych produktów przy zachowaniu niskiej ceny. Bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie się produkcji do aktualnych, bieżących wymogów klienta. Ile sztuk, na kiedy, krótki czas przezbrojeń oraz wiele innych kwestii charakteryzujących elastyczny model produkcji niejako wymuszają, aby cały łańcuch odpowiedzialny za wytworzenie danego produktu był jasny, sprawny, optymalnie dostosowany, „szczupły” i aby przede wszystkim – umożliwiał swobodny przepływ materiałów bez start i zbędnych ruchów. Zmiany te niejednokrotnie inicjowane są poprzez jednostki (lub firmy świadczące tego typu usługi) odpowiedzialne za tzw. lean – szczupłe zarządzanie w danej firmie. To podczas tych warsztatów ustala się również zakres zmian, optymalizacji funkcjonowania danego działu produkcji oraz wizję „nowej usprawnionej linii” w odniesieniu do kosztów, jakie są potrzebne przy kontroli korzyści z tego płynących w perspektywie czasu. Często, aby ten cel osiągnąć, niezbędne są relokacje maszyn oraz właściwe przemieszczenie całego wyposażenia linii produkcyjnej.

Poszukiwany balans

Z warsztatowego punktu widzenia obrabiarki „nie lubią” relokacji, to znaczy, im dłużej maszyna stoi w jednym miejscu, tym dla parametrów jej pracy, stabilności i powtarzalności wykonywania wyrobów jest lepiej. Aby pogodzić te dwa aspekty, znaleźć kompromis pomiędzy stabilizacją parku maszynowego a zmieniającą się specyfiką produkcji, należy wszystkie relokacje przeprowadzać w bardzo odpowiedzialny i przemyślany sposób, a ich realizację powierzać sprawdzonym i doświadczonym firmom.

Opracowanie layoutu lokalizacji

Relokacje należy rozpocząć od opracowania nowego schematu lokalizacji maszyny na hali produkcyjnej, popularnie zwanego layoutem. Opracowując layout, należy uwzględnić nie tylko, czy dana maszyna się nam zmieści, ale również czy zapewnimy odpowiednią obsługę przy założeniach ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Całość uzgodnień związanych z layoutem powinna się odbyć w porozumieniu ze służbami BHP, IT, utrzymania ruchu oraz innych wymaganych działów i instytucji wewnętrznych i zewnętrznych. Wstępna „burza mózgów” ze specjalistami z ww. działów pozwoli sprawnie, zgodnie z wymaganiami i przepisami przeprowadzić relokację maszyny, linii, zapewni odpowiednią koordynację tych tematów z infrastrukturą techniczną zakładu, wymaganiami UDT, tak aby podczas prac nie było niespodziewanych akcji, kosztów i utrudnień. Rozpoczynając przymiarki związane z relokacją, należy sprawdzić w dokumentacji danej maszyny, a jeżeli nie ma tam takiego zapisu, wyznaczyć i zapewnić na podstawie doświadczenia bezpieczne i wymagane odległości do przestrzeni serwisowych, tak aby podczas prac naprawczych, prewencyjnych zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp. Zwykle przyjęto, aby to była odległość nie mniejsza niż 75 cm, ale w zależności od rodzaju urządzeń i innych wymagań prawnych – te odległości mogą być inne. Oprócz zapewnienia odpowiedniego dostępu jednym z najważniejszych etapów opracowywania layoutu jest sprawdzenie dostępności wymaganych mediów na nowym miejscu, a co za tym idzie – odpowiednich i bezpiecznych parametrów. Dotyczy to w głównej mierze tematów związanych nieraz z rozbudową instalacji elektrycznej, sprężonego powietrza, wody przemysłowej, wody demi, gazów technicznych, wody chłodniczej, wentylacji, filtrów i odciągów itd. – te aspekty powinny być przede wszystkim brane pod uwagę i ustalane z działem produkcji, gdyż nie wszędzie gdzie się chce, jest możliwość (lub racjonalna opłacalność) relokacji danej maszyny/urządzenia. Kol...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy