Robotyzacja - opinia Radosława Matiakowskiego z Corobotics

Komentarze ekspertów Automatyzacja i robotyzacja

Z Radosławem Matiakowskim Prezesem Zarządu CoRobotics Sp. z o.o. rozmawia redaktor prowadzący SUR dr inż. Marcin Bieńkowski.

 

REKLAMA

​​

Jakie branże najwięcej inwestują obecnie w robotykę i jakie sektory produkcji przemysłowej korzystają z największej liczby robotów? Czy zmiany na rynku motoryzacji (elektromobilność) wpływają na liczbę działających instalacji w poszczególnych branżach?
Branże inwestujące w robotykę to przede wszystkim produkcja przemysłowa, logistyka, opieka zdrowotna i rolnictwo. Przemysł samochodowy jest jednym z sektorów produkcji przemysłowej, który korzysta z dużej liczby robotów, ale obserwujemy także wzrost zainteresowania robotyzacją w innych branżach. Zmiany na rynku motoryzacji, takie jak rosnący nacisk na elektromobilność, mogą wpłynąć na rosnące zapotrzebowanie na robotyzację w produkcji komponentów elektrycznych i montażu pojazdów elektrycznych. 
 

Jakie czynniki w Polsce wpływają na dynamikę zmian związanych z robotyzacją? Czy zwiększony popyt na pracę robotów może być związany z wysoką inflacją i spodziewanymi podwyżkami cen energii, czy raczej te zjawiska nie wpływają w istotnym stopniu na plany inwestycyjne? 
W Polsce na dynamikę zmian związanych z robotyzacją wpływają różne czynniki. Zwiększony popyt na pracę robotów wynika z rosnącego kosztu i małej dostępności siły roboczej, potrzeby poprawy efektywności produkcji i konieczności dostosowania się do globalnych trendów w przemyśle. Ceny energii mogą mieć wpływ na koszty eksploatacji robotów, ale te czynniki nie są znaczące i zazwyczaj nie przeszkadzają w długoterminowych planach inwestycyjnych. Inflacja natomiast jest dobrą ochroną kapitału i wręcz optymalizuje koszt inwestycji w dłuższym czasie. 
 

Jakimi zasobami kadry inżynierskiej związanej z robotyką i automatyzacją przemysłu obecnie dysponujemy i czy ograniczony dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów może być istotnym ograniczeniem w implementacji nowych, zrobotyzowanych instalacji i technologii?
Polska dysponuje znacznymi zasobami kadry inżynierskiej związanej z robotyką i automatyzacją przemysłu, ale istnieją wyzwania związane z dostępem do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Dlatego edukacja i szkolenia w dziedzinie robotyki są istotne. Ograniczony dostęp do specjalistów może stanowić pewną przeszkodę, ale rozwijający się rynek pracy w tej dziedzinie przyciąga nowe talenty.
 

Wśród najciekawszych wydarzeń na polskim rynku robotyki można wymienić wprowadzenie ulgi na robotyzację w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nie jest to dofinansowanie, ale zwolnienie podatkowe. Czy takie rządowe działania miały istotny wpływ na dynamikę polskiego rynku robotyki? 
Ulga na robotyzację wprowadzona w ramach Polskiego Ładu jest istotnym bodźcem dla rozwoju rynku robotyki w Polsce. Zwolnienie podatkowe zachęca firmy do inwestycji, co przyspiesza modernizację przemysłu i zwiększa konkurencyjność. Widzimy to w wielu realizowanych projektach. 
 

Jakie znaczenie będą miały w najbliższych latach coboty? Czy roboty współpracujące mogą zmienić obraz robotyki i produkcji przemysłowej? W jakim stopniu zmiany te wiążą się z cyfryzacją procesów produkcji (Przemysł 4.0)?
Coboty mają duże znaczenie w przemyśle z wielu powodów. Przede wszystkim pozwalają na bezpieczną współpracę z ludźmi, a ponadto są mobilne i intuicyjne w programowaniu, dzięki czemu łatwo je wdrożyć do różnorodnych czynności. Ich elastyczność i efektywność w zakresie zadań, które można zautomatyzować, z biegiem czasu znacząco zmieni obraz produkcji przemysłowej. Cyfryzacja procesów produkcji, znana jako Przemysł 4.0, jest ściśle powiązana z rozwojem robotyki i umożliwia bardziej zaawansowane zarządzanie produkcją. 
 

Jakie są perspektywy robotyzacji na najbliższe lata, zarówno w Polsce, jak i na świecie? Ekonomiści przewidują spore perturbacje gospodarcze w nadchodzącym roku. Czy ogólnoświatowe spowolnienie i wzrost kosztów produkcji wpłyną na liczbę nowych i dotychczas pracujących zrobotyzowanych instalacji?
Perspektywy robotyzacji na najbliższe lata są obiecujące zarówno w Polsce, jak i na świecie. Pomimo potencjalnych perturbacji gospodarczych, robotyka nadal będzie kluczowym elementem modernizacji przemysłu i poprawy konkurencyjności. Wzrost kosztów produkcji będzie zachęcać firmy do inwestycji w robotyzację, aby obniżyć koszty pracy i zwiększyć efektywność. Jednak takie zmiany będą zależały od wielu czynników, w tym od polityki rządowej, innowacji technologicznych i zapotrzebowania na konkretne produkty i usługi.
 

 

Przypisy