Robotyzacja zwiększa zatrudnienie

Dodatek Specjalny: Automatyzacja Przemysłu

Polska potrzebuje ambitnej strategii, żeby dogonić liderów cyfryzacji. Na ten temat oraz na temat robotyzacji w Polsce, jej wpływu na rynek pracy oraz nakładach ponoszonych na cyfryzację z Ignacym Święcickim, kierownikiem zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, rozmawia Janusz Mincewicz.

Ignacy Święcicki

W dziale przetwórstwa przemysłowego w Polsce roboty przemysłowe wykorzystywane są średnio 54,6 na 10 tys. pracowników. Pod tym względem zajmujemy 16. miejsce w UE, a przed nami są nie tylko największe kraje UE, ale również pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) – wylicza Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

REKLAMA

​​

Czy polski przemysł jest już dobrze zrobotyzowany i realizuje cele wyznaczone w Przemyśle 4.0? 
Na każde 10 tys. pracowników w przetwórstwie przemysłowym w Polsce przypada 54,6 robotów przemysłowych. W najbardziej zrobotyzowanej w Europie Szwecji ten współczynnik wynosi aż 297,6. W Polsce w 2022 r. liczba nowo instalowanych robotów spadła o 13% w porównaniu z 2021 r., a szczególnie wyraźny spadek nastąpił w branży motoryzacyjnej, w której w 2022 r. zainstalowano o 32,1% mniej nowych robotów przemysłowych w porównaniu z 2021 r. Te spadki można wiązać w dużej mierze z fazami cyklu koniunkturalnego i cyklicznością tworzenia nowych fabryk. Obecnie pracujemy w PIE nad nowym raportem dotyczącym robotyzacji w Polsce. 

Czy roboty zmniejszą zatrudnienie? 
Nie. Z przeprowadzonych przez PIE dwa lata temu wywiadów, pogłębionych rozmowami z osobami na stanowiskach kierowniczych w badanych firmach, wynika, że przedsiębiorstwa zwiększające wykorzystanie robotów przemysłowych będą także zwiększały zatrudnienie. Robotyzacja podnosi produktywność i konkurencyjność przedsiębi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy