Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

30 lipca 2019

Systemy monitoringu zużycia energii - Zwiększanie efektywności energetycznej krok po kroku

0 111
Od kilkunastu już miesięcy nie tylko osoby prywatne, ale i właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw nerwowo spoglądają na liczniki zużycia prądu elektrycznego, z niepokojem analizują faktury od jego dostawców, a jednocześnie z obawą śledzą medialne doniesienia na temat cen energii.

Systemy monitoringu zużycia energii
Zwiększanie efektywności energetycznej krok po kroku

Od kilkunastu już miesięcy nie tylko osoby prywatne, ale i właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw nerwowo spoglądają na liczniki zużycia prądu elektrycznego, z niepokojem analizują faktury od jego dostawców, a jednocześnie z obawą śledzą medialne doniesienia na temat cen energii. Wszyscy eksperci są zgodni, jest i będzie coraz drożej. Dla wielu firm i instytucji problem staje się bardzo poważny, w znaczącym stopniu zwiększając koszty działalności i przyczyniając się do przekraczania budżetów.

Sytuacja jest szczególnie trudna w branży przemysłowej, przede wszystkim w tych jej obszarach, które są szczególnie energochłonne. Koszty rosną, spada opłacalność i zyski, co negatywnie przekłada się również na ceny produktów – czego skutki odczuwają konsumenci i cała gospodarka. Konieczne staje się podjęcie przeciwdziałania. Na spadek cen, lub nawet tylko zatrzymanie podwyżek, liczyć nie można. Jedyną możliwością jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a droga do tego wiedzie przez zwiększanie efektywności energetycznej. Jak się do tego zabrać?

Wstępna analiza

Zanim przejdziemy do dalszych, bardziej ambitnych kroków, takich jak audyty energetyczne i poważne inwestycje, warto przyjrzeć się kilku podstawowym, można powiedzieć – przyziemnym elementom. Takim pierwszym krokiem może być dokładne przeanalizowanie faktur za energię elektryczną, wystawianych przez naszego dostawcę. Krok taki ma sens w przypadku firm mniejszych i średnich, które nie mają specjalnych warunków cenowych (wynikających np. z bezpośredniego kontraktowania energii poprzez giełdy energetyczne) i korzystają ze standardowych ogólnodostępnych taryf z oferty dostawców.

Analiza kosztów zakupu prądu na tak podstawowym poziomie może oczywiście nie przynieść spektakularnych rezultatów, ale pozwala na weryfikację, czy prawidłowo została wybrana taryfa oraz czy optymalny jest dobór zamówionej w umowie mocy. Może okazać się, że przepłacamy za prąd już na takim podstawowym poziomie, płacąc za moc, której nie wykorzystujemy. Możliwa jest również sytuacja odwrotna, w której przekraczamy ustalony w umowie limit, co też skutkuje zwiększeniem kosztów. Kontrola rachunków pozwala także stwierdzić, czy stosowana taryfa jest dobrze dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa. Zwykle inna taryfa będzie optymalna w przypadku pracy całodobowej, a inna – gdy pracujemy na jedną lub dwie zmiany.

Z drugiej strony – konfrontacja wybranej taryfy ze sposobem działania danego podmiotu (np. czy dana firma pracuje w systemie trójzmianowym, czy może na jedną zmianę, itp.) pozwala na wstępną ocenę tego, czy dana taryfa jest dobrana poprawnie. Zdaniem ekspertów, optymalizując moc umowną oraz taryfę, można nierzadko uzyskać oszczędności rzędu 10–15%, i to zanim zaczniemy mówić o jakichkolwiek inwestycjach.

Ku większej efektywności energetycznej

Czym w ogóle jest efektywność energetyczna? Pojęcie to jest precyzyjnie zdefiniowane w ustawie o efektywności energetycznej, uchwalonej w maju 2016 roku. Definicja głosi, że efektywnością energetyczną nazywamy „stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu”. Ten nieco zawiły zapis niesie ze sobą prostą i oczywistą treść: im więcej zużywamy prądu dla osiągnięcia określonych rezultatów, tym efektywność energetyczna jest mniejsza, natomiast poprawiamy ją, zmniejszając to zużycie. W całym tym efektywnościowym temacie chodzi więc po prostu o znalezienie i wdrożenie w życie sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w taki jednak sposób, aby nie wpłynęło to na pogorszenie uzyskiwanych wyników. W efek...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy