Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

13 kwietnia 2016

Wpływ środków smarnych na efektywność energetyczną i koszty w hutach stali

0 85
Przemysł hutniczy coraz częściej poszukuje rozwiązań ograniczających negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

Coraz ważniejszym aspektem w biznesie staje się efektywność energetyczna, której pozytywny wpływ na wyniki firm jest poparty coraz większą liczbą przykładów. W przemyśle hutniczym, charakteryzującym się pracą w warunkach wysokich temperatur i ciągłą produkcją, zużycie energii jest tak wysokie, że nawet niewielkie zmniejszenie jej zużycia może mieć ogromny wpływ na całkowite koszty energii.

Nowoczesne środki smarne, stanowiące zaledwie 1% do 2% kosztów operacyjnych huty, mogą poprawić funkcjonowanie i żywotność sprzętu, zmniejszyć zużycie energii i emisję zanieczyszczeń oraz znacznie ograniczyć koszty operacyjne1. Rozwój technologii środków smarnych pozwolił bardzo wyraźnie wydłużyć żywotność sprzętu w porównaniu z erą konwencjonalnych olejów mineralnych. Przełom technologiczny oznaczał również wydłużenie okresów między wymianami oleju oraz wzrost efektywności energetycznej urządzeń.

Huty stali stosują wiele rodzajów środków smarnych, które mają zapewnić efektywną pracę zakładu oraz długie i bezawaryjne działanie sprzętu. Ważne jest zatem, by wybrać te produkty smarne, które są najbardziej skuteczne w zależności od miejsca ich zastosowania. Wybierając środki smarne ograniczające zużycie energii, huty stali mają możliwość zmniejszenia swoich kosztów operacyjnych.

Oleje przekładniowe

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność energetyczną hut stali jest odpowiednie smarowanie przekładni, a tym samym jej skuteczne działanie. Środki smarne, które chronią przekładnie i poprawiają ich żywotność muszą być dobrze przygotowane do pracy w coraz trudniejszych warunkach. Xinyu Iron & Steel Co jest przykładem huty, która podniosła swoją efektywność energetyczną dzięki przejściu z mineralnego na syntetyczny olej przekładniowy Mobil SHC 630. Celem tej zmiany była poprawa efektywności energetycznej, wydłużenie okresów między wymianami oleju oraz ochrona sprzętu. Po zmianie oleju, firma ograniczyła średnią temperaturę roboczą w przekładni o 6,7°C i zmniejszyła prąd silnika o 3,2%. Wprowadzone zmiany przyniosły w ciągu roku oszczędności rzędu 1,800 $ na każdą przekładnię. Kolejny przykład pochodzi z branży papierniczej, która stosuje podobne przekładnie do tych używanych w hutach stali. Po zastosowaniu oleju Mobil SHC 632 firma Smurfit Kappa poprawiła efektywność energetyczną swojego zakładu w Wielkiej Brytanii dzięki obniżeniu temperatury roboczej.

Inżynierowie ExxonMobil rejestrowali przez 6 miesięcy zmiany temperatur i zużycie energii podczas pracy przekładni zarówno z użyciem olejów mineralnych jak i syntetycznych. W tym czasie przekładnia pracowała pod stałym obciążeniem. Mobil SHC 632 znacząco poprawił efektywność energetyczną przekładni w zakładzie produkcyjnym Smurfit Kappa. Niższy współczynnik trakcji oraz doskonałe właściwości lepkościowe ograniczyły średnio o 6,5% ilość energii wymaganej do pracy przekładni. W porównaniu z wcześniej używanym olejem mineralnym oznaczało to wyraźne zmniejszenie zużycia energii. Powyższe korzyści przyniosły firmie Smurfit Kappa roczne oszczędności rzędu 4000 USD na każdą przekładnię oraz ogranicze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy