Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zarządzanie magazynem w systemach SAP – jak wybrać właściwe rozwiązanie?

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 1
0 88

Wybór optymalnego systemu zarządzania gospodarką magazynową nigdy nie jest prostym zadaniem. Konieczne jest dopasowanie funkcjonalności systemu do wymogów procesów magazynowych, zapewnienie odpowiednio długiego wsparcia systemu przez producenta oprogramowania czy wybór architektury zapewniającej wymaganą dostępność systemu, niezależnie od innych operacji w nim realizowanych.

 

Nawet jeśli wybór systemu i jego architektury ograniczymy do oferty jednego producenta, w tym przypadku firmy SAP, powyższe dylematy stanowią nadal poważny problem. Celem niniejszego artykułu jest postawienie kilku kluczowych pytań w zakresie wyboru systemu gospodarki magazynowej i ułatwienie odpowiedzi na nie. Choć ten artykuł nie jest prostym wskazaniem na to, co wybrać, na pewno pozwoli wybierać bardziej świadomie i lepiej.

 

Warehouse Management w systemach ERP

Raport „Przegląd systemów do wspomagania zarządzania” opublikowany w 2010 r. przez „Computerworld” zestawia blisko 50 różnych systemów klasy ERP (https://www.computerworld.pl/numery/numer_2276.html). Tylko dwa z nich nie zawierają modułu czy funkcjonalności zarządzania gospodarką magazynową. Jednym z tych systemów jest IFS Applications. Na stronie producenta tego systemu znajduje się za to informacja o mobilnych rozwiązaniach WM: http://www.ifsworld.com/pl/solutions/ifs-applications/enterprise-mobility/warehouse-management/. Można zatem zdecydowanie powiedzieć, że moduł WMS jest de facto standardem systemów ERP wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami.

Nie inaczej jest w świecie systemów SAP. Od lat 90. WM stanowi integralny moduł systemu, najpierw R/2, potem R/3, i w takiej formie był rozwijany aż do roku mniej więcej 2003, do wersji 4.7. 

 

Rys. 1. Ewolucja systemów zarządzania magazynem firmy SAP

 

Od tego czasu funkcjonalność WM przestała być praktycznie rozbudowywana, a SAP zaczął intensywnie pracować nad alternatywnym produktem EWM (Extended Warehouse Management). Moduł WM jest nadal dostępny dla klientów wraz z pełnym wsparciem producenta oprogramowania. Natomiast funkcjonalność EWM jest bogatsza niż WM, a ta różnica będzie się zwiększać z czasem.

 

WM czy EWM – jak duże znaczenie ma i czym w istocie jest „E”?

Poniższa tabela pokazuje kluczowe różnice funkcjonalne między WM a EWM:

 

Funkcjonalność SAP WM
Warehouse
Management
SAP EWM
Extended
Warehouse
Management
Zarządzanie zapasem
w magazynie
+ +
Zarządzanie lokalizacjami
magazynowymi
+ +
Strategie rozmieszczania + +
Strategie pobierania + +
Logika pobrania + +
Uzupełnienie lokalizacji + +
Radiowe terminale danych + +
Jednostki składowania + +
Jednostki obsługi + +
Zarządzanie placem + +
Konfigurowalne transakcje
terminalowe
+ +
Zarządzanie zadaniami
i zasobami
+ +
Prognozowane przyjęcie - +
Usługi dodane +/- +
Oportunistyczny cross
docking
+ +
Dynamiczna inwentaryzacja
cykliczna
+ +
Załadunek / rozładunek
jednostek transportowych
- +
Dekonsolidacja - +
Reorganizacja magazynu - +
Zarządzanie pracą - +
Przeplatanie zadań +/- +
Pobranie głosowe - +
Integracja z systemami
zarządzania przepływem
materiałów
- +
Analityka - +
Integracja z SAP TMS (Transport
Management System)
- +
Harmonogramowanie doków - +
Integracja z wagami - +

 

Powyższe uwagi odnoszą się do EWM, będącego częścią systemu SAP SCM, który na rys. 1 oznaczono czerwonym kolorem.
SAP SCM jest oddzielnym od SAP ERP systemem, niezależnie instalowanym i licencjonowanym. Oba systemy są ze sobą integrowane standardowymi interfejsami dostarczanymi przez SAP.

Sam termin EWM jest używany czasami alternatywnie jako określenie dodatkowych funkcjonalności zarządzania zadaniami i zasobami (ang. Task and Resource Management, TRM), obsługi usług dodatkowych (ang. Value Added Services, VAS) oraz zarządzania placem (ang. Yard Management, YM) dostępnych jako rozszerzenia modułu WM w systemie SAP ERP. Zatem aby uniknąć nieporozumień, warto zawsze dokładnie sprawdzić, o czym mówimy, używając skrótowca EWM – o rozszerzeniach modułu WM w SAP ERP czy o Extended Warehouse Management dostępnego w SAP SCM.

 

System zintegrowany czy zdecentralizowany?

Modułu SAP WM można używać w wersji zintegrowanej lub zdecentralizowanej. W opcji pierwszej WM działa w jednym systemie wraz ze wszystkimi innymi modułami SAP ERP i komunikuje się z nimi bezpośrednio. Drugie podejście...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy