Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

12 lipca 2016

Zastosowanie techniki RFID do ewidencji i inwentaryzacji majątku w trudnych warunkach przemysłowych

0 561
Sposób szybkiego przeprowadzenia inwentaryzacji maszyn, urządzeń i narzędzi za pomocą RFID UHF.

Istotnym elementem w procesie ewidencji i inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa jest maksymalne zautomatyzowanie procesów w taki sposób, aby zredukować udział czynnika ludzkiego oraz zminimalizować ryzyko powstawania błędów.

Automatyzacja procesu inwentaryzacji i ewidencji w trudnych warunkach przemysłowych jest możliwa dzięki zastosowaniu techniki RFID, która w znaczący sposób pozwala skrócić czas potrzebny do identyfikacji maszyn i urządzeń technicznych.

Technologia RFID a przemysł

RFID (ang. Radio-frequency identification) to inaczej system identyfikacji radiowej wykorzystujący fale radiowe do przesyłania danych pomiędzy anteną a wybranym obiektem (produkt, urządzenie, osoba, dokument) oznaczonym specjalnym tagiem RFID. Całość odbywa się na odległość, bezdotykowo, wystarczy jedynie zbliżenie elementów wchodzących w skład systemu RFID, czyli znacznika (zwanego też tagiem, chipem, krążkiem) i specjalnego czytnika.

Technologia RFID szczególnie przydaje się w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie oznakowanie jest nieczytelne, procesy są znacznie utrudnione i wymagają zaangażowania pracowników i długich godzin spędzonych nad dokumentami czy arkuszami. To najszybszy i zarazem najskuteczniejszy sposób, by ewidencję i inwentaryzację w hali fabrycznej czy zakładzie przemysłowym przeprowadzić przy bardzo małym zaangażowaniu zasobów ludzkich i materialnych.

Przykład zastosowania RFID w przemyśle

Przykład zastosowania technologii RFID w przemyśle stanowi wykorzystanie technologii radiowej w celu ewidencji obiektów. Może to dotyczyć zarówno kontenerów, kuwet, palet, jak i wózków widłowych używanych do transportu materiałów, surowców i wyrobów. W związku z ich ciągłym przemieszczaniem pracownicy mogą mieć problem z ich rejestracją i odnalezieniem, a to z kolei spowalnia proces produkcyjny. Dzięki monitorowaniu przepływu obiektó w znane są dokładne stany magazynowe i bieżący etap realizacji produkcji.

Systemy RFID doskonale nadają się jako elementy automatyki przemysłowej. Odporne na zabrudzenia, zapylenia i oleje niezawodnie spełniają swoją funkcję.

Elementy systemu identyfikacji radiowej

Ewidencję i inwentaryzację z wykorzystaniem techniki RFID przeprowadza się za pomocą czytników mobilnych, kolektorów danych, zwanych też inwentaryzatorem. To terminale stacjonarne lub ręczne wyposażone w czytnik RFID UHF, a czasem również w czytnik kodów kreskowych. Nośnikiem danych są specjalne znaczniki, zwane tagami RFID, którymi znakuje się obiekty, a potem odczytuje z nich informacje za pomocą terminala.

W branży przemysłowej proces radiowej identyfikacji wspierany jest przez system informatyczny, co zapewnia szybkie i bezpieczne przetwarzanie danych. Do poprawnego zautomatyzowania procesów potrzeba oprogramowania na komputer PC, który pełnić będzie funkcję bazy danych, lokalizatora środków trwałych, a także wykona całą pracę związaną z inwentaryzacją, tj. wskaże różnice inwentaryzacyjne, wygeneruje odpowiednie raporty i spisy itp.

Wykorzystanie RFID w przemyśle wymaga stosowania czytników z zaimplementowanymi algorytmami antykolizyjnymi, które zabezpieczą transmisję danych przed zakłóceniami pochodzącymi od innych tagó w znajdujących się w polu odczytu.

Wskazane jest ponadto ekranowanie czytników od wpływu innych urządzeń lub linii przesyłowych znajdujących się w polu działania danego czytnika. Zakłócenia te można zminimalizować poprzez wykorzystanie precyzyjnie dobranych anten, które zapewnią optymalny zakres odczytu w różnych punktach.

Znakowanie RFID a kody kreskowe

W skład systemu RFID wchodzą czytniki oraz tagi. Tagi to małe elementy przyklejane do maszyn, przedmiotów czy urządzeń, które występują w postaci krążka, paska, nalepki lub etykiety. Są alternatywą dla tradycyjnych kodów kreskowych, które nie mogą być stosowane do znakowania narzędzi, maszyn czy urządzeń ze względu na ich dużą podatność na uszkodzenie lub szybkie zniszczenie w warunkach przemysłowych.

Standardowe tagi RFID składają się z układu elektronicznego (pamięć i mikroprocesor), anteny nadawczo-odbiorczej oraz obudowy (karta, papier, folia, pojemnik itd.). W logistyce i transporcie używa się też bardziej zaawansowanych tagów, które posiadają układy aktywne i niewielką baterię – pozwala to znacznie zwiększyć odległości od czytnika z zachowaniem dok...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy