Zielony Fundusz firmy Seco realizuje cele zrównoważonego rozwoju od ponad dziesięciu lat

Artykuły

Aby zwiększyć swoją rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych i negatywnego wpływu na środowisko, firma Seco Tools założyła w 2012 r. ekologiczny fundusz inwestycyjny Zielony Fundusz. Od tego czasu Zielony Fundusz wspiera różnorodne inwestycje z zakresu projektów zrównoważonego rozwoju, które zmniejszają wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

W 2022 r. przeznaczono 10 mln koron szwedzkich na finansowanie długoterminowych celów firmy — w szczególności na ograniczenie wpływu jej działalności na klimat o ponad 50% i osiągnięcie do 2030 r. współczynnika obiegu zamkniętego na poziomie 90%.

- Zielony fundusz jest ważnym atutem firmy Seco w zakresie inwestowania w projekty zrównoważonego rozwoju i jest już z nami od ponad 10 lat – stwierdza Shaelyn Meyers, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w Seco Tools, i dodaje – Pozwala on zakładom produkcyjnym na stymulowanie inwestycji ekologicznych, które wcześniej znajdowały się niżej na liście priorytetów ze względu na tradycyjne czynniki inwestycyjne.

Instalacje fotowoltaiczne na całym świecie
Projekty z zakresu energetyki fotowoltaicznej mają na celu zmniejszenie wpływu na klimat poprzez ograniczenie do minimum zależności od sieci elektrycznej i zwiększenie produkcji energii odnawialnej. Zielony Fundusz wspiera projekty z zakresu energetyki fotowoltaicznej, począwszy od pozasieciowych instalacji fotowoltaicznych w Republice Południowej Afryki po instalacje fotowoltaiczne w jednostkach handlowych w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Odzyskiwanie ciepła i ponowne wykorzystanie
Innym sposobem firmy Seco na zmniejszenie jej wpływu na klimat jest wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych. Zielony Fundusz wspiera projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, które zwiększają możliwości systemów odzyskiwania ciepła, a tym samym promują gospodarkę obiegu zamkniętego.
W siedzibie głównej firmy w Fagersta znajduje się system odzyskiwania ciepła, który po rozbudowaniu poprzez dodanie sprężarek powietrza będzie w stanie dostarczyć ogrzewanie do zakładu bez konieczności zakupu ogrzewania komunalnego. Szacuje się , że ślad węglowy zakładu mierzony w emisji CO2 spadnie o 28%.

Inicjatywy dotyczące obiegu recyklingu odpadów
Firma Seco Tools dąży również do zwiększenia recyklingu odpadów i obniżenia wpływu, jaki wysypiska śmieci wywierają na środowisko. Zielony Fundusz przeznacza środki finansowe na inne projekty, takie jak kompostowniki w zakładzie w Wielkiej Brytanii, a także finansuje infrastrukturę zrównoważonego rozwoju we wszystkich zakładach, wspomagając proces sortowania odpadów do recyklingu.

REKLAMA

Przypisy