Zrobotyzowane wózki widłowe - zastosowanie i korzyści

Artykuły
Automatyczne wózki widłowe współpracujące z magazynowym systemem informatycznym precyzyjnie i w najkrótszym czasie lokalizują go i wykonują zadaną czynność transportową przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wózki jezdniowe podnośnikowe nazywane zwyczajowo wózkami widłowymi to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym, przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używane są głównie do prac rozładunkowo transportowych w magazynach, portach lub fabrykach. Najczęściej są to pojazdy sterowane przez operatora, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Takie rozwiązanie jest w pełni wystarczające w małych zakładach przemysłowych o niepowtarzalnym cyklu użytkowania, lecz staje się kłopotliwe i mało ekonomiczne w dużych zakładach przemysłowych, w których produkcja seryjna lub masowa narzuca powtarzalny cykl pracy (przewóz podobnego ładunku po tej samej trasie). Sytuacja staje się również skomplikowana w przypadku użytkowania wózków w magazynach wysokiego składowania, w których za rozmieszczenie towarów odpowiedzialny jest system informatyczny. Operator w takim przypadku nie zawsze jest w stanie szybko zlokalizować towar i wykonać określoną czynność transportową. Aby przyspieszyć wykonywanie czynności transportowych i zminimalizować liczbę pomyłek coraz częściej stosuje się wózki zautomatyzowane sterowane przez system informatyczny. Wózki typu AGV/LGV (Automated Guided Vehicles) są to automatycznie sterowane pojazdy, które zapewniają efektywne rozwiązanie transportu wewnętrznego w magazynach, przy produkcji i w centrach logistycznych. Pojazdy AGV sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie priorytetem jest wysoka skuteczność, dokładność oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac.

REKLAMA

​​

Ewolucja wózków AGV

Pojazdy (wózki) typu AGV po raz pierwszy zostały zastosowane ponad 60 lat temu. Były to urządzenia budowane na specjalne zamówienie przez wąską grupę firm projektowych i montażowych w celu wykonywania nietypowych zadań przez nieliczną grupę producentów. Firmy, które potrafiły zbudować i zainstalować automatycznie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy