Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

10 czerwca 2014

Zrobotyzowane wózki widłowe - zastosowanie i korzyści

0 164
Automatyczne wózki widłowe współpracujące z magazynowym systemem informatycznym precyzyjnie i w najkrótszym czasie lokalizują go i wykonują zadaną czynność transportową przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wózki jezdniowe podnośnikowe nazywane zwyczajowo wózkami widłowymi to kołowe pojazdy mechaniczne o napędzie silnikowym, przystosowane do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowane w transporcie bliskim i magazynowaniu. Używane są głównie do prac rozładunkowo transportowych w magazynach, portach lub fabrykach. Najczęściej są to pojazdy sterowane przez operatora, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Takie rozwiązanie jest w pełni wystarczające w małych zakładach przemysłowych o niepowtarzalnym cyklu użytkowania, lecz staje się kłopotliwe i mało ekonomiczne w dużych zakładach przemysłowych, w których produkcja seryjna lub masowa narzuca powtarzalny cykl pracy (przewóz podobnego ładunku po tej samej trasie). Sytuacja staje się również skomplikowana w przypadku użytkowania wózków w magazynach wysokiego składowania, w których za rozmieszczenie towarów odpowiedzialny jest system informatyczny. Operator w takim przypadku nie zawsze jest w stanie szybko zlokalizować towar i wykonać określoną czynność transportową. Aby przyspieszyć wykonywanie czynności transportowych i zminimalizować liczbę pomyłek coraz częściej stosuje się wózki zautomatyzowane sterowane przez system informatyczny. Wózki typu AGV/LGV (Automated Guided Vehicles) są to automatycznie sterowane pojazdy, które zapewniają efektywne rozwiązanie transportu wewnętrznego w magazynach, przy produkcji i w centrach logistycznych. Pojazdy AGV sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie priorytetem jest wysoka skuteczność, dokładność oraz bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Ewolucja wózków AGV

Pojazdy (wózki) typu AGV po raz pierwszy zostały zastosowane ponad 60 lat temu. Były to urządzenia budowane na specjalne zamówienie przez wąską grupę firm projektowych i montażowych w celu wykonywania nietypowych zadań przez nieliczną grupę producentów. Firmy, które potrafiły zbudować i zainstalować automatycznie wózki, oferowały bardzo ograniczony serwis oraz lokalne wsparcie. Początkowo wózki AGV były najczęściej użytkowane w zakładach przetwórczych lub wydziałach produkcyjnych w celu dostarczania części lub materiałów wsadowych do linii produkcyjnej lub w pracach transportowych wzdłuż linii montażowej. Stosowano je również w przemyśle wydawniczym przy dostawie dużych rolek papieru do maszyn drukarskich. Wózki AGV były drogie, wymagały złożonych systemów oprzyrządowania do przemieszczania się stałą i tą samą ścieżką, przenosząc te same lub podobne przedmioty w sposób ciągły, bez ingerencji człowieka. Nadanie pełnej mocy operacyjnej systemom prowadzenia wózków wymagało wielu miesięcy, a nawet lat prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych. Znacząca inwestycja wymagająca czasu oraz środków finansowych była uzasadniona głównie oszczędnością kosztów robocizny oraz możliwością pracy wózków w systemie 24/7/365 bez jakichkolwiek przerw. Obecnie wózki sterowane automatycznie stają się coraz bardziej popularne. Przyczynia się do tego zarówno spadek cen takich urządzeń wywołany komercjalizacją dostępnych technologii (w porównaniu do cen pierwszych konstrukcji tego typu), jak również ciągłe udoskonalanie konstrukcji i informatycznych systemów sterowania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że odpowiednie zautomatyzowanie procesów transportowych przyczynia się do obniżania ogólnych kosztów funkcjonowania zakładu i poprawia jego konkurencyjność na rynku.

Automatyczne pojazdy wewnątrzzakładowe

Szybki rozwój innowacyjnych technologii i ciągłe dążenie do poprawy rentowności zakładów poprzez zwiększanie produkcji przy niezmiennych lub malejących zasobach personalnych sprawiają, że coraz więcej procesów odbywa się w sposób częściowo lub całkowicie zautomatyzowany. Ten sam trend można zauważyć w transporcie wewnątrzzakładowym. Zautomatyzowane pojazdy transportu wewnątrzzakładowego możemy podzielić na:

Wózki holownicze (Towing Vehicles): posiadają możliwość transportu największej ilości ładunku, maksymalna ładowność wynosi od 3 do 27 ton, przeznaczone są do ciągnięcia innych wózków kołowych ładowanych ręcznie, nie posiadają możliwości poruszania się w odwrotnym kierunku, co jest spowodowane poruszaniem się na zasadzie pętli wzdłuż ustalonej trasy (punkty pośrednie i końcowe), posiadają różne rodzaje zaczepów (kołowe, piny, automatyczne), mogą posiadać stacje kontroli dla operatora (załadunek, obsługa).

Wózki pojedynczego załadunku (Unit Load Vehicles): najbardziej tradycyjne mobilne roboty AGV nazywane „top carrier”, w których obciążenie spoczywa na większości pojazdu, są przystosowane do transportu ładunku o różnych rozmiarach i kształtach (standardowe palety, bębny, wózki, stojaki, niestanda...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy