Autor: Andrzej Pruziński

Inżynier i menedżer. Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Ma bogate doświadczenie zawodowe, w tym związane z eksploatacją urządzeń energetycznych. Przeszedł przez różne szczeble kariery zawodowej, zaczynając od inżyniera liniowego. Cały czas w służbach technicznych zakładów przemysłowych. Obecnie dyrektor techniczny w ESSELTE POLSKA.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

„U – shape” dla ustawienia maszyn produkcyjnych

Ustawienie maszyn w kształt litery U wymaga odpowiedniego ich zestawienia i przystosowania do warunków pracy. Zastosowanie narzędzi Kaizen i w wyniku tego eliminacja strat w ruchu operatora i maszyn, przepływie surowca i produktu oraz często pierwotnych dla tych strat nierównomierności pracy i okresowych przeciążeń nią pozwalają na samodzielną modyfikację maszyn do postaci wymaganej przez U – shape.

Czytaj więcej

Jak skutecznie motywować dział techniczny do poszukiwania oszczędności?

Racjonalna gospodarka energią jest jednym z podstawowych zadań działów  technicznych zakładów przemysłowych. Większość pracowników zakładu na ogół  nie zwraca większej uwagi na jej zużycie. Niezależnie od rodzaju energii  (elektrycznej, gazu, sprężonego powietrza itp.) większość pracowników traktuje  ją jak dobro ogólnie dostępne, niewyczerpalne i nie zastanawia się nad jej kosztami ekonomicznymi i środowiskowymi. Dział techniczny musi zatem nie tylko utrzymywać urządzenia produkcyjne i infrastrukturę w dobrej kondycji technicznej, ale też inicjować projekty redukcji zużycia mediów. Tak techniczne, jak i organizacyjne.

Czytaj więcej

Ochrona ppoż. zakładu okiem utrzymania ruchu

Ochrona ppoż. obejmująca prewencję i przygotowanie do akcji gaśniczej jest nierozerwalnie wpisana w działalność każdego zakładu przemysłowego. Zadania z zakresu ochrony ppoż. przypisane mogą być różnie: do firm zewnętrznych w ramach outsourcingu, wydzielonej własnej komórki organizacyjnej albo utrzymania ruchu (UR). W praktyce przyjmują formę mieszaną, w której wymagane są znaczące zaangażowanie i świadomość własnych służb technicznych zakładu.

Czytaj więcej

Redukcja biegu jałowego sprężarek

W artykule dot. strat w produkcji sprężonego powietrza, zamieszczonym w nr 1/2016 SUR, zasygnalizowany został m.in. problem strat biegu jałowego. Straty te stanowić mogą nawet powyżej 10% całości energii pobieranej przez sprężarki. Poprzez właściwe sterowanie pracą sprężarek i zaprojektowanie zbiorników buforowych obniżyć można ten rodzaj strat do ok. 5%. W przypadku sieci sprężonego powietrza, która dostarczyła danych dla artykułu, straty energii na bieg jałowy zredukowane zostały z pierwotnie 9% do 4% po optymalizacji systemu (okres zwrotu z inwestycji poniżej 2 lat). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwości i opisanie sposobu redukcji biegu jałowego sprężarek.

Czytaj więcej

Redukcja biegu jałowego sprężarek

W artykule dot. strat w produkcji sprężonego powietrza, zamieszczonym w nr 1/2016 SUR, zasygnalizowany został m.in. problem strat biegu jałowego. Straty te stanowić mogą nawet powyżej 10% całości energii pobieranej przez sprężarki. Poprzez właściwe sterowanie pracą sprężarek i zaprojektowanie zbiorników buforowych obniżyć można ten rodzaj strat do ok. 5%. W przypadku sieci sprężonego powietrza, która dostarczyła danych dla artykułu, straty energii na bieg jałowy zredukowane zostały z pierwotnie 9% do 4% po optymalizacji systemu (okres zwrotu z inwestycji poniżej 2 lat). Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwości i opisanie sposobu redukcji biegu jałowego sprężarek.

Czytaj więcej