„U – shape” dla ustawienia maszyn produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja

Ustawienie maszyn w kształt litery U wymaga odpowiedniego ich zestawienia i przystosowania do warunków pracy. Zastosowanie narzędzi Kaizen i w wyniku tego eliminacja strat w ruchu operatora i maszyn, przepływie surowca i produktu oraz często pierwotnych dla tych strat nierównomierności pracy i okresowych przeciążeń nią pozwalają na samodzielną modyfikację maszyn do postaci wymaganej przez U – shape.

 

Uformowanie linii produkcyjnej w kształt „U” (U – shape)

„U – shape”, czyli kształt „U”, ustawienia maszyn produkcyjnych to sprawdzony sposób na wysoką produktywność linii produkcyjnej, minimalizację zapasu zaangażowanego w produkcję i ciągłą bieżącą kontrolę jakości produkcji. Polega na ustawieniu grupy kolejno następujących po sobie maszyn (gniazd produkcyjnych) w kształt zbliżony na planie hali produkcyjnej do litery „U”. Przetwarzany produkt przechodzi przez kolejne gniazda produkcyjne, w których poddawany jest następującym po sobie operacjom, aż do uzyskania pożądanej postaci finalnej. Operator (zazwyczaj jeden) porusza się wewnątrz zespołu maszyn, podążając za kolejnymi operacjami produkcyjnymi. Zewnętrzna przestrzeń „U” przeznaczona jest dla dostawy surowców (komponentów). W jednym cyklu powstaje zwykle jedna sztuka wyrobu gotowego.

REKLAMA

​​

Załóżmy, że mamy produkt wykonywany na 3 stanowiskach M1, M2, M3 wymagających obsługi operatora, w ilości wymaganej 450 szt./zmianę, czyli z czasem taktu (okres dostawy pojedynczej sztuki produktu finalnego, wymagany przez klienta) TT = 1 min, przy założeniu OEE = 100% i czasie pracy po odliczeniu przerw wynoszącym 450 min/zmianę. Czasy wykonywania operacji (czasy cyklu CT) na poszczególnych maszynach wynoszą odpowiednio: 30, 10 i 20 s.

 

Rys.1. Przykłady organizacji pracy na trzech stanowiskach ręcznych. Fioletowym kolorem zaznaczono przepływ materiału

 

Produkcję można zorganizować na kilka sposobów:

a) Trzech operatorów pracujących równocześnie na 3 stanowiskach (rys. 1, wersja A):

Zlecenie produkcyjne zostanie wykonane wcześniej, po 225 min, ale większym nakładem (0,5 operatora) wynikającym z sumy bezczynności na M2 i M3. Po wykonaniu zlecenia produkcyjnego powstanie problem zagospodarowania 3 operatorów przez pół zmiany. Równocześnie przeciążony operator na M1 stanie się zasadniczym ograniczeniem dla linii.

b) Jeden operator wykonujący całość partii na pierwszym stanowisku i następnie przechodzący na kolejne maszyny (rys. 1,
wersja B):

Należy utworzyć odpowiednio bufory na półprodukt za każdym ze stanowisk pośrednich M1 i 2 (już samo określenie „bufor za stanowiskiem”, a nie „przed” powinno urucho...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy