Autor: Tomasz Burnos

Szef techniczny w wiodącej firmie wydobycia ropy offshore. Menedżer techniczny nastawiony na ciągłą poprawę wyników w zakresie utrzymania ruchu, projektów technicznych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami ciśnieniowymi. Zarządza multikulturowym zespołem, często rozlokowanym w odległych zakątkach globu (np. Australia, Singapur, Holandia, Chiny, Szkocja). W przeszłości zajmował większość stanowisk w działach zarządzania technicznego. Doświadczenie w branży wydobycia ropy offshore, ze względu na stopień skomplikowania i połączenie wielu dyscyplin technicznych, ułatwia szybkie przestawienie na inne dziedziny produkcyjne oraz na przeniesienie rozwiązań istniejących w różnych dyscyplinach. Jest odpowiedzialny za tworzenie procesów i procedur (oraz nadzór nad nimi) w zarządzanych dyscyplinach. Odpowiada za selekcję oraz kompetencje personelu wspomagającego oraz wykonawczego. Uczestniczy w wielu projektach i kieruje nimi: od rozwiązywania problemów technicznych i niezawodnościowych do poprawy wydajności procesów zarządczych. Odpowiada za umowy outsourcingowe w zakresie wsparcia utrzymania ruchu oraz wsparcia inżynierskiego. Odpowiada za sprawne działanie systemów informatycznych wspierających zarządzane dyscypliny (np. MAXIMO, ACET). W pracy pasjonuje się zrozumieniem i poprawą stosunków międzyludzkich, polepszeniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz tworzeniem efektywnych zespołów zadaniowych złożonych z ekspertów. Jest absolwentem wydziału mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, ma tytuł doktora w zakresie zarządzania utrzymaniem technicznym. Wciąż uzupełnia wiedzę menedżerską, uczestnicząc w wielu kursach w wiodących europejskich ośrodkach szkoleniowych (Erasmus, Cranfield). W życiu prywatnym uprawia kolarstwo oraz turystykę wodną.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Sześć kroków doskonalenia Zarządzania Majątkiem i Utrzymania Ruchu

Zarządzając dużą ilością majątku technicznego, infrastruktury budynkowej i mediowej oraz powiązaną z tym majątkiem organizacją, należy zbudować odpowiedni system, który pozwoli nie tylko na dobry nadzór bieżący nad funkcjonowaniem majątku i jego bezpieczeństwem, ale również pozwoli na skuteczne zarabianie pieniędzy.

Czytaj więcej

Wskaźniki efektywności (cz. 4). Benchmarking Wskaźników Efektywności

W poprzednich częściach cyklu o Wskaźnikach Efektywności, przygotowanym przez zespół BalticBerg, omówiliśmy szereg zagadnień prowadzących do wdrożenia systemu pomiarów Wskaźników Efektywności. Omówiliśmy dobór wskaźników do potrzeb organizacji, normy stosowane przy ich określaniu, składowe ich definicji, krytyczne momenty w procesie ich wyboru oraz definicji, odpowiedzialność funkcjonalną za nie oraz proces ich wdrożenia. Zwróciliśmy również szczególną uwagę na etapy procesu wdrożenia, które wymagają bardzo intensywnej pracy podczas zarządzania zmianą. Omówiliśmy też pomiary wskaźników, systemy wykorzystywane w celu ich pomiarów, wpływ jakości danych w procesach eskalacji oraz audycie systemu ich pomiaru.

Czytaj więcej

Wskaźniki efektywności (cz. 3). Od wdrożenia do audytu

W poprzednich częściach cyklu o wskaźnikach efektywności przygotowanym przez zespół BalticBerg omówiliśmy szereg zagadnień prowadzących do wdrożenia systemu pomiarów tych wskaźników. Omówiliśmy ich dobór do potrzeb organizacji, normy stosowane przy ich określaniu, składowe ich definicji, krytyczne momenty w procesie ich wyboru oraz definicji, odpowiedzialność funkcjonalną za nie oraz proces ich wdrożenia. Zwróciliśmy również szczególną uwagę na etapy procesu wdrożenia, które wymagają bardzo intensywnej pracy podczas zarządzania zmianą. W trzeciej części cyklu skupimy się na pomiarach wskaźników, systemach wykorzystywanych w tym celu, jakości danych, eskalacji oraz audycie systemu pomiaru wskaźników.

Czytaj więcej