Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Tomasz Burnos

Szef techniczny w wiodącej firmie wydobycia ropy offshore. Menedżer techniczny nastawiony na ciągłą poprawę wyników w zakresie utrzymania ruchu, projektów technicznych, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania systemami ciśnieniowymi. Zarządza multikulturowym zespołem, często rozlokowanym w odległych zakątkach globu (np. Australia, Singapur, Holandia, Chiny, Szkocja). W przeszłości zajmował większość stanowisk w działach zarządzania technicznego. Doświadczenie w branży wydobycia ropy offshore, ze względu na stopień skomplikowania i połączenie wielu dyscyplin technicznych, ułatwia szybkie przestawienie na inne dziedziny produkcyjne oraz na przeniesienie rozwiązań istniejących w różnych dyscyplinach. Jest odpowiedzialny za tworzenie procesów i procedur (oraz nadzór nad nimi) w zarządzanych dyscyplinach. Odpowiada za selekcję oraz kompetencje personelu wspomagającego oraz wykonawczego. Uczestniczy w wielu projektach i kieruje nimi: od rozwiązywania problemów technicznych i niezawodnościowych do poprawy wydajności procesów zarządczych. Odpowiada za umowy outsourcingowe w zakresie wsparcia utrzymania ruchu oraz wsparcia inżynierskiego. Odpowiada za sprawne działanie systemów informatycznych wspierających zarządzane dyscypliny (np. MAXIMO, ACET). W pracy pasjonuje się zrozumieniem i poprawą stosunków międzyludzkich, polepszeniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz tworzeniem efektywnych zespołów zadaniowych złożonych z ekspertów. Jest absolwentem wydziału mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, ma tytuł doktora w zakresie zarządzania utrzymaniem technicznym. Wciąż uzupełnia wiedzę menedżerską, uczestnicząc w wielu kursach w wiodących europejskich ośrodkach szkoleniowych (Erasmus, Cranfield). W życiu prywatnym uprawia kolarstwo oraz turystykę wodną.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz