Badanie korpusów maszyn metodą MPM – case study

Utrzymanie ruchu

Pierwsze prace nad metodą Magnetycznej Pamięci Metalu rozpoczęły się prawie 40 lat temu, kiedy to po raz pierwszy zostało odkryte zjawisko samonamagnesowywania rur kotłowych w miejscach ich uszkodzeń. Od tamtej pory przeprowadzono wiele badań, które umożliwiły wdrażanie metody MPM w różnych gałęziach przemysłu.

 

Case study – krótka historia przypadku

W 2009 r. firma ubezpieczająca zakłady koncernu, w którym pracowałem, zażyczyła sobie wdrożenia programu prewencyjno-predykcyjnego na urządzeniach krytycznych pod względem zapewnienia ciągłości produkcji. Jednymi z takich urządzeń były prasy poziome i pionowe. Prasy te to duże masywne urządzenia o złożonych kształtach, odlewanych korpusach i bardzo rozwiniętych powierzchniach z trudnym dostępem do wielu detali.

REKLAMA

​​

Diagnostyka zalecana przez firmę miała m.in. polegać na śledzeniu stanu naprężeń w korpusach, celem podejmowania działań wyprzedzająco-zapobiegawczych przed ich ewentualnym pęknięciem lub innego typu zniszczeniem zmęczeniowym. Rekomendowanymi przez firmę ubezpieczeniową metodami diagnostyki w tym temacie były: metoda penetracyjna barwna, magnetyczno-proszkowa, wiroprądowa lub ultradźwiękowa. Każda z nich ma swoje zalety i wady, wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni, wstępnego namagnesowania, bardzo wyrafinowanych technik rejestracji i obróbki danych pomiarowych. Było to dla nas duże wyzwanie, zwłaszcza logistyczne. Szczególnie źle wyglądało to pod kątem czasu przygotowania i przeprowadzenia pomiarów (długie i żmudne czyszczenie) oraz  dostępności poszczególnych zespołów pras (złożone kształty).

W trakcie moich poszukiwań odpowiednich rozwiązań natknąłem się na zupełnie nową (świeżą) metodę diagnostyki rekomendowaną przez firmę Energodiagnostyka Sp. z o.o. pod nazwą metoda Magnetycznej Pamięci Metalu. Po analizie podstaw i bliższym zapoznaniu się z nią okazało się, że to może być optymalne rozwiązanie naszego problemu. Przedstawiliśmy firmie ubezpieczeniowej tę metodę jako propozycję szybkiej wstępnej diagnostyki korpusów pras i została ona w pełni zaakceptowana. Wkrótce okazało się również, że jest to nowa, ale znana już dosyć szeroko w świecie i dynamicznie rozwijająca się metodą diagnostyki.

 

Na czym polega metoda MPM?

Metoda Magnetycznej Pamięci Metalu to jeszcze jedna z metod badań nieniszczących, oparta na analizie rozkładu własnego magnetycznego pola rozproszenia na powierzchni wyrobów ferromagnetycznych w celu określenia stref koncentracji naprężeń (SKN), wad i niejednorodności struktury metalu i połączeń spawanych. Badania metodą MPM są efektywne przy ocenie pozostałego czasu pracy (resursu) urządzeń. Na podstawie oceny faktycznego stanu naprężeń i odkształceń w urządzeniach możliwe stają się działania naprawcze przedłużające ich żywotność eksploatacyjną. Badania MPM to na dziś jedyna znana mi metoda diagnostyki, która pozwala szybko określić strefy wad metalu w nowych wyrobach i z wysoką dokładnością określi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy