Identyfikacja własności dynamicznych maszyn i konstrukcji

Utrzymanie ruchu

Diagnostyka i przewidywanie wpływu drgań na stateczność konstrukcji są niemożliwe bez dokładnej identyfikacji jej własności dynamicznych. Poprawna, precyzyjna ocena stanu maszyn na podstawie analizy drgań wymaga wiele więcej niż tylko powierzchownej wiedzy. Zrozumienie zachowania maszyn i konstrukcji wymaga identyfikacji parametrów tak specyficznych, jak odciski palca u człowieka.

W przypadku maszyn własności dynamiczne określają drgania własne oraz drgania wymuszone ruchem roboczym samej maszyny. Do diagnostyki maszyn używa się analizy częstotliwościowej obydwu rodzajów drgań. W przypadku konstrukcji stałych rzadko można mówić o drganiach wymuszonych jej zaplanowanym ruchem, najważniejsze kwestie to określenie częstotliwości drgań własnych struktury i jej elementów oraz ocena wpływu zewnętrznych, cyklicznych albo stałych, czynników wzbudzających na amplitudy drgań konstrukcji i wywołane drganiami naprężenia.

Identyfikacja częstotliwości drgań własnych struktur

W przypadku konstrukcji identyfikacja częstotliwości drgań własnych, tłumienia i wykrywanie ewentualnych rezonansów odbywa się dziś na etapie ich projektowania. Dokładność danych wprowadzanych do równań pozwala na uwzględnienie wszystkich czynników w procesie komputerowego modelowania konstrukcji. Dokładne dane o cechach materiałów, rodzaju połączeń i tłumieniu pozwalają na budowanie struktur nie tylko odpornych na wibracje maszyn i samowzbudne drgania na skutek parcia wiatru, ale nawet na trzęsienia ziemi. Symulacje wykonywane na etapie projektowania z użyciem złożonych metod obliczeniowych prawie doskonale odwzorowują zachowanie rzeczywistych obiektów. Metody symulowania zachowania struktur przestrzennych są obszernym i często omawianym zagadnieniem, niewchodzącym w zakres standardowych obowiązków służb utrzymania ruchu, nie obejmuje ich zatem niniejszy artykuł.

Od dostawców konstrukcji, na których stoją nasze maszyny, nie oczekujemy stosowania kosmicznych technologii modelowania, ale z pewnością spod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy