Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dobór odpowiedniej sprężarki – typ, wielkość, krytyczne parametry pracy, efektywność

Artykuł | 14 grudnia 2020 | NR 5
0 201

Pomimo tego, że mamy XXI wiek oraz szeroki dostęp do informacji, wielu użytkowników kupuje bardzo dobre i bardzo drogie sprężarki, nie biorąc pod uwagę innych argumentów poza marką, ceną i wielkością. W konsekwencji w wielu przypadkach okazuje się, że te sprężarki nie są właściwie dobrane. Na pytanie „jaka sprężarka jest dobra?” można byłoby po prostu odpowiedzieć – „właściwie dobrana”, tzn. taka, dla której koszty posiadania będą optymalne dla profilu konsumpcji powietrza.

Dlaczego warto zająć się doborem sprężarki odpowiedniej do profilu poboru sprężonego powietrza? Proces sprężania powietrza jest bardzo mało sprawny. Zaledwie ok. 10–20% energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę zamieniane jest na energię ciśnienia sprężonego powietrza. Pozostałe ok. 80% tracone jest na ciepło, które oczywiście można potem wykorzystać, ale rzecz jest dużo bardziej skomplikowana, niż się wydaje.

 

Rys. 1. Bilans procesu produkcji sprężonego powietrza

 

W procesie użytkowania istotny jest koszt całkowity posiadania takiej sprężarki – w czasie mniej więcej 5 lat eksploatacji, w całkowitym koszcie zaledwie ok. 20–30% stanowi koszt zakupu i koszt serwisu sprężarki, natomiast ok. 70% kosztów to koszty energii zużywanej na sprężanie, czyli po prostu zużywanej przez sprężarkę. Dlatego decydując się na wybór sprężarki, na jej zakup, wydajemy niewielką część łącznych kosztów posiadania, a kształtujemy ich większość na najbliższych przynajmniej 5 lat. Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej to 15 lat. W związku z tym, wydając pewną kwotę, decydując się na wybór sprężarki, wbrew pozorom nie robimy tego na okres tylko i wyłącznie jej amortyzacji, który w Polsce trwa 7–8 lat, tylko najczęściej ok. 15 lat. W konsekwencji tak naprawdę w szybkich i krótkich czy też czasem pochopnie podejmowanych decyzjach o zakupie (opartych najczęściej na argumentach marki, przewymiarowanej wielkości oraz ceny) kształtujemy swoje rzeczywiste koszty na przynajmniej najbliższe kilkanaście lat. Dlatego właśnie dobór właściwiej wydajności i ciśnienia roboczego sprężarki, mocy przez nią pobieranej, sposobu regulacji jej wydajności musi być możliwie najlepiej dopasowany do profilu konsumpcji sprężonego powietrza. Charakterystyka sprężarki musi jak najlepiej odpowiadać charakterystyce poboru sprężonego powietrza.

 

Rys. 2. Koszty posiadania sprężarki przez 5 lat

 

W praktyce w zasadzie będziemy mieli do czynienia z dwoma sytuacjami. Jedna to dobór sprężarki dla zakładu, który już pracuje. Druga to dobór sprężarki dla przedsiębiorstwa nowo projektowanego czy nowo budowanego.

Średnie życie sprężarki w Unii Europejskiej to 15 lat. W związku z tym, wydając pewną kwotę, decydując się na wybór sprężarki, wbrew pozorom nie robimy tego na okres tylko i wyłącznie jej amortyzacji, który w Polsce trwa 7–8 lat, tylko najczęściej na ok. 15 lat. W konsekwencji tak naprawdę w szybkich i krótkich czy też czasem pochopnie podejmowanych decyzjach o zakupie kształtujemy swoje rzeczywiste koszty na przynajmniej kilkanaście lat.

Dobór sprężarkido pracującego zakładu

Jeśli jesteśmy w stanie wykonać taki audyt, tzn. pomiar określający profil zużycia sprężonego powietrza, mocy i efektywności pracy sprężarek oraz możemy w oparciu o to wykonać symulację – jak w tym układzie nowa sprężarka, którą użytkownik chce zakupić, powinna pracować? – możemy poprawnie dobrać właściwą sprężarkę. Pozwoli to także odpowiedzieć na pytanie, czy powinna być to maszyna o stałych obrotach, czy o stałej wydajności, czy ma mieć zmienną wydajność i zmienne obroty, jaka jest wielkość sprężarki i jej regulacja wydajności, która w sposób najlepszy dopasuje się do potrzeb tego układu. Również przy okazji symulacji należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób tym układem wielosprężarkowym w takiej sytuacji należy zarządzać poprzez nadrzędne sterowanie. Taka analiza symulacyjna powinna ponadto dostarczyć użytkownikowi informacji o czasie spłaty inwestycji. Dobór maszyny, jeżeli chodzi o wielkość i sposób regulacji wydajności, powinien uwzględniać kontekst rze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy