Efektywna gospodarka narzędziowa w firmie produkcyjnej

Artykuły
Gospodarka narzędziowa to bardzo ważny, choć niedoceniany dział każdego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie właściwego znakowania i ewidencji komputerowej narzędzi za pomocą kodów kreskowych i znaczników zbliżeniowych RFID wydatnie skraca czas dostawy narzędzi na stanowisko pracy i zmniejsza ich zużycie.

REKLAMA

​​

Narzędzia są czynnikiem generującym dla przedsiębiorstwa koszty stałe rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto, przestoje z powodu braku ich zaopatrzenia mogą spowodować zatrzymanie całych linii produkcyjnych i przynosić duże opóźnienia i straty materialne. Pod pojęciem „narzędzia” rozumiem wszelkiego rodzaju sprzęt, przyrządy, uchwyty, pomoce, materiały, a nawet części zamienne – wymagające precyzyjnego zlokalizowania i kontroli bieżącego stanu i zużycia.

Trudności w zlokalizowaniu sprzętu

Problemów do rozwiązania w magazynie narzędzi jest bardzo dużo i zależą one głównie od rozmiaru firmy i profilu jej działalności. Przedsiębiorstwa sfery produkcyjnej posiadają średnio od 5000 do 40 000 narzędzi o różnym przeznaczeniu. Rozmieszczone są one najczęściej w jednej lub kilku wypożyczalniach, szafach narzędziowych, regałach windowych, magazynkach podręcznych i są użytkowane nierzadko przez setki pracowników. W związku z tym optymalizacja szybkości lokalizacji i czasu dostarczenia narzędzia właściwemu pracownikowi produkcyjnemu lub służbom utrzymania ruchu na ich stanowisko robocze zdecydowanie wpływa na wydajność pracy podczas całej zmiany.

Przetrzymywanie narzędzi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy