Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

21 kwietnia 2016

Efektywna gospodarka narzędziowa w firmie produkcyjnej

0 347
Gospodarka narzędziowa to bardzo ważny, choć niedoceniany dział każdego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie właściwego znakowania i ewidencji komputerowej narzędzi za pomocą kodów kreskowych i znaczników zbliżeniowych RFID wydatnie skraca czas dostawy narzędzi na stanowisko pracy i zmniejsza ich zużycie.

Narzędzia są czynnikiem generującym dla przedsiębiorstwa koszty stałe rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie. Ponadto, przestoje z powodu braku ich zaopatrzenia mogą spowodować zatrzymanie całych linii produkcyjnych i przynosić duże opóźnienia i straty materialne. Pod pojęciem „narzędzia” rozumiem wszelkiego rodzaju sprzęt, przyrządy, uchwyty, pomoce, materiały, a nawet części zamienne – wymagające precyzyjnego zlokalizowania i kontroli bieżącego stanu i zużycia.

Trudności w zlokalizowaniu sprzętu

Problemów do rozwiązania w magazynie narzędzi jest bardzo dużo i zależą one głównie od rozmiaru firmy i profilu jej działalności. Przedsiębiorstwa sfery produkcyjnej posiadają średnio od 5000 do 40 000 narzędzi o różnym przeznaczeniu. Rozmieszczone są one najczęściej w jednej lub kilku wypożyczalniach, szafach narzędziowych, regałach windowych, magazynkach podręcznych i są użytkowane nierzadko przez setki pracowników. W związku z tym optymalizacja szybkości lokalizacji i czasu dostarczenia narzędzia właściwemu pracownikowi produkcyjnemu lub służbom utrzymania ruchu na ich stanowisko robocze zdecydowanie wpływa na wydajność pracy podczas całej zmiany.

Przetrzymywanie narzędzi i sprzętu

Każdy z pracowników zwyczajowo gromadzi w swojej szafce narzędzia aktualnie potrzebne mu do pracy oraz te, których już skończył używać, ale nie odkłada w pierwotne miejsce, bo np. kiedyś mogą mu się przydać. Brak kontroli znacząco obniża rotację narzędzi oraz prowadzi do duplikowania zakupów magazynowych. Wprowadzenie kontroli stanu posiadania u każdego z pracowników skutkuje więc zwiększeniem rotacji narzędzi i automatycznie obniża wydatki na zakup nowych.

Zapobieganie kradzieżom

Problem kradzieży jest tematem bardzo delikatnym, ale niestety istniejącym i prawdziwym. Część pracowników np. wypożycza sobie narzędzia do domu w celu wykonania jakiś remontów, a pewna znikoma część po prostu je kradnie. Wdrażając „Program Narzędziownia”, przeprowadziłem wiele rozmów z właścicielami firm, którzy skarżyli się, że często swoje własne narzędzia widują na serwisach aukcyjnych lub ogłoszeniowych. Podczas jednego z najbardziej jaskrawych przypadków właściciel umówił się na odbiór osobisty zakupionych w internecie narzędzi i spotkał się z… własnym pracownikiem. Podstawą ograniczenia kradzieży w firmie i zwiększenia poszanowania sprzętu jest wprowadzenie precyzyjnej ewidencji. Stare przysłowie, że „okazja czyni złodzieja”, doskonale się tu sprawdza

Jeżeli pracownik ma świadomość, że wszystko jest dokładnie rejestrowane, automatycznie eliminuje to w nim chęć przywłaszczenia sobie firmowej własności. Dokładna ewidencja ma jeszcze dodatkowe zyski: ograniczenie zużycia materiałów i środków ochrony osobistej. Dobry program do obsługi narzędziowni pozwoli porównać ilość i rodzaj pobieranych materiałów przez dwóch pracowników pracujących na tym samym stanowisku roboczym oraz wyłapać nadmierne pobrania.

Kontrola i eliminacja zbędnych kosztów

Na ekonomię przedsiębiorstwa zasadniczy wpływ ma wiedza o miejscu powstawania kosztów. Program do obsługi wypożyczalni narzędzi powinien rejestrować wszystkie wydania w rozbiciu na zlecenia, wydziały, stanowiska robocze, poszczególne maszyny i linie produkcyjne. Zebrane dane pozwolą:

  • zidentyfikować miejsca powstawania największych kosztów i je optymalizować,†
  • ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy