Fundamenty tworzenia programu diagnostycznego

Utrzymanie ruchu

Od zawsze konserwacja i utrzymanie urządzeń w dobrym stanie były w centrum zainteresowania osób dbających o prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego. Najbardziej prymitywne metody polegające na naprawie czy wymianie wadliwych elementów wprowadzane były od samego początku istnienia najprostszych nawet maszyn. Wraz ze wzrostem złożoności procesu i samych urządzeń, zadanie to zaczęło przysparzać coraz większych trudności. Zaczęto poszukiwać efektywnych metod i strategii mających zapewnić bezawaryjność i ciągłość procesu.

Jakie są wiodące strategie eksploatacyjne i jak je dobrać

Strategia w ujęciu długofalowym (zazwyczaj kilkuletnim) ma za zadanie osiągnięcie założonych celów biznesowych. Mogą nimi być np.: obniżenie zużycia energii, wzrost niezawodności, uniknięcie strat związanych z nieplanowanymi przestojami itp.
Strategia utrzymania lub strategia eksploatacji to taktyka pracy z obiektem – zespół metod jego utrzymywania w dostępności technicznej. Mnogość procesów użytkowanych maszyn i środowisk ich pracy doprowadziła do wykształcenia się kilku podstawowych strategii utrzymania ruchu. Podstawowym podziałem, jaki możemy tu wyróżnić, to podział na utrzymanie reakcyjne i prewencyjne. Strategia reakcyjna utrzymania ruchu polega na podejmowaniu działań wobec urządzeń dopiero na podstawie wykrycia lub wystąpienia usterki lub awarii. Natomiast strategia prewencyjna zakłada działania zanim jeszcze dojdzie do zdarzenia niepożądanego. W ramach tego głównego podziału wyróżnić można różne strategie.

REKLAMA

Strategia Utrzymania Awaryjnego 
(Run to Failure – RTF)

Zwana również konserwacją doraźną lub też awaryjną. Odnosi się do działań, które podejmowane są wtedy, gdy nastąpiło uszkodzenie elementu, a ich celem jest przywrócenie normalnego stanu roboczego urządzeń. Charakteryzuje się brakiem badań urządzeń pod kątem ich aktu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy