Jak dokonać precyzyjnego pomiaru dużych średnic na elementach wielkogabarytowych?

Pomiary i jakość

Wiele firm zajmujących się obróbką elementów wielkogabarytowych boryka się z problemem dokładnego pomiaru średnic powyżej 300 mm, czyli takich, które przekraczają zakresy stosowania trójpunktowych średnicówek mikrometrycznych większości producentów. Zawsze wówczas pojawia się pytanie, jakiego narzędzia użyć, aby średnice wykonane w klasie np. H7 zmierzyć z odpowiednią dokładnością.

Można oczywiście przenieść detal na maszynę pomiarową. Jeżeli jest to pierścień lub element, którego waga waha się w zakresie kilkudziesięciu kilogramów, nie ma z tym większego kłopotu. Problem pojawia się, gdy mamy średnicę 700 mm, czy 1000 mm wykonaną w dużym korpusie, którego nie tylko gabaryty uniemożliwiają położenie na maszynie pomiarowej, ale również waga, która niejednokrotnie przekracza 1000 kg i stanowi ogromne wyzwanie dla transportu wewnętrznego.
Problemem jest nie tylko kwestia transportu do maszyny pomiarowej, ale również powrotu na obrabiarkę, w przypadku konieczności ponownej obróbki, gdy wymiar jest zbyt mały. Pojawia się wówczas kwestia błędu ponownego pozycjonowania na obrabiarce.
Rozwiązaniem w tego typu sytuacjach jest zastosowanie przyrządu TESA UNIMASTER, którego konstrukcja umożliwia precyzyjne wykonanie pomiarów 2 punktowych średnic bezpośrednio na detalu, bez konieczności zdejmowania go z obrabiarki.
Unikatowe rozwiązanie konstrukcyjne tego przyrządu, dzięki zastosowaniu precyzyjnej mikrometrycznej głowicy pomiarowej z działką 0,01 mm umożliwia operatorowi odczytać wymiar, aproksymując między działkami z precyzją 0,005 mm.
Dzięki przedłużaczom wykonanym z 40 mm stalowej rury, wewnątrz której umieszczone są kalibrowane wzorce, zapewniona jest odpowiednia sztywność przyrządu, umożliwiająca pomiary zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej, bez wpływu na precyzję pomiaru.
Przyrząd dostarczany jest w bezpiecznej walizce transportowej, zawierającej głowicę pomiarową, wzorzec ustawczy oraz 9 kalibrowanych przedłużaczy umożliwiających złożenie przyrządu pomiarowego dla pomiaru każdej średnicy z zakresu 250 mm – 1475 mm z użyciem nie więcej niż 3 przedłużaczy. Zapewnia to optymalne warunki dla zapewnienia dokładności pomiaru. Dzięki temu pomiary mogą być wykonywane we własnej hali produkcyjnej, ale również – w razie reklamacji klienta – nie trzeba transportować dużego detalu, tylko można dojechać do klienta, aby stwierdzić, czy ewentualna reklamacja ma podstawy.

REKLAMA

​​

Obejrzyj również film

Przypisy