Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak i po co stosować wskaźniki MTTR, MTFF i MTBF?

Artykuł | 15 grudnia 2020 | NR 1
0 323

System TPM (Total Productive Maintenance) jest obecnie powszechnie wdrażany w polskich przedsiębiorstwach. Trudno wskazać firmę produkcyjną, która wdraża filozofię szczupłego zarządzania bez systemu TPM.

 

Cel TPM stanowi poprawa efektywności wykorzystania parku maszynowego poprzez redukcję tzw. sześciu wielkich strat (ang. Six Big Losses):

 • awarie,
 • zbyt długi czas przezbrojeń,
 • mikroprzestoje w pracy maszyny,
 • obniżona prędkość pracy,
 • braki jakościowe,
 • obniżona wydajność podczas rozruchu maszyny.

W systemie TPM używa się wielu wskaźników wspomagających mierzenie postępów w zakresie poprawy wykorzystania maszyn. Wśród nich są wskaźniki MTTR, MTTF i MTBF.

 

CO TO SĄ WSKAŹNIKI MTTR, MTTF I MTBF?

Wszyscy z pewnością zgodzą się, że przy wdrażaniu TPM w dowolnej firmie najczęściej używanym wskaźnikiem jest OEE (Overall Equipment Efficiency). Wskaźnik OEE pozwala przyporządkować sześć wielkich strat w pracy maszyny do 3 obszarów: dostępność, wykorzystanie oraz jakość produkowanych na niej wyrobów. Wskaźnik OEE mierzy więc efektywność wykorzystania maszyn. Wnioski wynikające z analizy wskaźnika OEE są przydatne zarówno dla działów produkcji, jak i utrzymania ruchu. Kluczową, z punktu widzenia TPM, stratą w efektywności pracy maszyn są awarie. Ich redukcja ma wpływ na poprawę dostępności maszyn. Wskaźnik OEE ma wiele zastosowań. Pozwala m.in. zobrazować, jaką część wszystkich strat w pracy maszyny stanowią awarie. Jednak wskaźnik ten nie analizuje szczegółowo samych awarii. Temu służą trzy kluczowe wskaźniki utożsamiane głównie z działami UR:

 • MTTR – średni czas potrzebny do naprawy awarii (ang. Mean time to repair),
 • MTTF – średni czas do wystąpienia awarii (ang. Mean time to failure),
 • MTBF – średni czas pomiędzy awariami (ang. Mean time between failures).

Ich mierzenie, przeglądanie trendów i wyciąganie wniosków jest kluczowe, aby minimalizować czas awarii, a tym samym poprawiać dostępność maszyn.

 

JAK OBLICZAĆ I MIERZYĆ WSKAŹNIKI MTTR, MTTF I MTBF?

Jeżeli w Twojej firmie liczony jest wskaźnik OEE, to posiadasz wszelkie dane, aby obliczyć wskaźniki MTTR, MTTF i MTBF. Do ich obliczenia potrzebujesz następujących informacji:

 • dostępnego czasu produkcji (pomniejszonego o przerwy planowane),
 • czasu awaryjności (niezdatności),
 • liczby zdarzeń naprawczych

Dostępny czas produkcji jest jednym z trzech czynników budujących wskaźnik OEE. Czas awaryjności to niezbędne dane, aby obliczyć dostępność. Liczbę zdarzeń naprawczych zbierają wszystkie działy UR, gdyż dane te są niezbędne, aby obliczyć czas awaryjności. Jak zatem powinno się obliczać wskaźniki MTTR, MTTF i MTBF?

MTTR = czas awaryjności/liczba zdarzeń naprawczych [min]

MTTF = dostępny czas pracy – czas awaryjności/liczba zdarzeń [min]

MTBF = MTTR + MTTF [min]

Analiza wskaźników MTTR, MTTF i MTBF najlepiej sprawdza się poprzez śledzenie ich trendów w kolejnych dniach/tygodniach/miesiącach. Wówczas uwidacznia się, czy działania TPM przynoszą zamierzone efekty. Kluczowym wyzwaniem jest to, jak głęboko schodzić z analizą wskaźników MTTR, MTTF i...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy