Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak stworzyć skuteczny harmonogram przestojów planowanych?

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 1
0 86

Pytanie postawione w tytule od zawsze nurtowało dyrektorów i kierowników każdej firmy produkcyjnej, która proaktywnie sięga po narzędzia zapobiegawcze i wyprzedza pojawienie się awarii.

 

Wyobraźmy sobie aktywnego człowieka – Tomka – którego grafik pęka w szwach: śniadanie, dzieci do przedszkola, praca, zakupy, basen, dom i tak przez cały tydzień. Gdyby nie samochód, pogodzenie ze sobą wszystkich tych obowiązków byłoby niemożliwe. Obowiązkowe przeglądy techniczne są wykonywane przez Tomka regularnie, dokładnie tak samo jak wymiana oleju oraz kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania pojazdu podzespołów. Czy to wystarczy? Co w przypadku, kiedy coś nie jest wymuszone przez przepisy lub nie wymaga naszej bezpośredniej interwencji?

Weźmy za przykład lekko uszkodzoną oponę. Kiedy w tym całym natłoku obowiązków znaleźć czas na „stratę” 1,5 godz. na umówienie się z wulkanizatorem i naprawę uszkodzonej opony? Przecież samochód wciąż jeździ i to wcale nie gorzej niż wcześniej. Zawsze możemy przecież poczekać, aż stanie się to w trakcie wycieczki na tygodniowy rodzinny wypoczynek w górach, kiedy opona sama wybierze dogodny termin na swoją całkowitą kapitulację. Najczęściej przy -10°C, na ruchliwej drodze, kiedy koło zapasowe zakopane jest pod wszystkimi bagażami, telefon pokazuje 8% baterii, a dzieci są głodne...

Akcyjne podejście do utrzymania ruchu ma krótkie nogi i w dłuższym okresie i tak odbije się wszystkim czkawką. Prędzej czy później staniemy w sytuacji jak nasz kierowca, który naraził wszystkich pasażerów na:

 • zagrożenie życia oraz zdrowia,
 • nieprzewidziane koszty holowania,
 • potencjalne uszkodzenie innych części samochodu,
 • oczekiwanie,
 • niepotrzebne emocje i inne utracone korzyści.

Wygospodarowanie czasu na prewencyjne utrzymanie ruchu jest niezwykle gorącą kwestią zwłaszcza w kontakcie między działem UR a działem planowania. Bezpośredni konflikt interesów tych dwóch grup jest oczywisty, jednak skuteczność ich współdziałania jest kluczowa dla optymalnego funkcjonowania całej firmy.

Cele planowanych przestojów – prewencji:

 • zapewnienie bezpieczeństwa załogi obsługującej park maszynowy przez odpowiednie przygotowanie sprzętu do pracy;
 • precyzyjna realizacja określonych zadań umożliwiająca ponowne uruchomienie urządzeń, eliminując wszystkie problemy oraz generowane straty;
 • długoterminowe zapewnienie żądanej wydajności oraz jakości (do kolejnego planowanego przestoju);
 • minimalizacja czasu niezbędnego do przeprowadzenia planowanego przestoju (uwzględnienie opóźnień, wąskich gardeł, wprowadzenie działań równoległych) przez odpowiednią synchronizację zadań;
 • realizacja zadań w granicach ustalonego budżetu;
 • długoterminowe zapewnienie ciągłości produkcji.

Korzyści dla firmy wynikające z planowania przestojów:

 • bezpieczeństwo: wykrycie oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń;
 • stabilność finansowa: możliwość precyzyjnego określenia kosztów przestoju, eliminacja potencjalnych awarii w cyklu produkcyjnym;
 • określenie przestoju w czasie: gospodaruje odpowiedni czas dla jednostek UR do realizacji określonych działań (konserwacje, zakup części, negocjacje z dostawcami części);
 • precyzja działania: realizacja działań zgodnie z planem;
 • niezawodność sprzętu: zapewnienie niezawodności sprzętu w bieżącej eksploatacji. Możliwość realizacji planowych zadań produkcyjnych bez obaw o jakość wyposażenia, eliminacja niespodziewanych awarii;
 • transfer wiedzy o parku maszynowym między działami;
 • standaryzacja: określenie działań i zapewnienie ich powtarzalności.

Efektywne zaplanowanie przestoju wymaga informacji od działu UR oraz planowania. Dział UR powinien posiadać takie dane, jak:

1. Plan terminowych przeglądów – nieprzekraczalne terminy, w których powinny zostać wykonane działania zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Częstotliwość przeglądów, kon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy