Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koncepcje

6 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

Jak systemy informatyczne wspomagają zarządzanie majątkiem organizacji w czasie kryzysu?

0 173

Systemy informacyjne, czyli połączenie zasobów osobowych, technicznych i informatycznych, są obecnie podstawową formą działalności w nowoczesnych organizacjach gospodarczych (OG). Jak podają statystyki, dziennie generowanych jest na świecie ok. 2.5 kwintylionów bajtów informacji, a 90% całej informacji na świecie powstało w ciągu ostatnich dwóch lat!  

Ilość przetwarzanych danych w kontekście zarządzania majątkiem jest równie olbrzymia i będzie rosła wykładniczo, więc trzeba będzie móc i umieć nimi zarządzać. Należy pamiętać również o tym, że generowane dane w organizacjach mają olbrzymią wartość. Aktualnie informacja decyduje o powodzeniu jednostki bądź organizacji i stanowi zasób trwały, jest kapitałem, dlatego też należy dokładać wszelkich starań, aby ją należycie chronić. Przetwarzane i przechowywane przez przedsiębiorców dane to zazwyczaj informacje poufne i wrażliwe dotyczące firmy lub dane osobowe kontrahentów i pracowników, ale nie tylko. Zakres informacyjny jest znacznie większy: od danych wytwarzanych w trakcie procesu produkcyjnego po dane marketingowe. Wszystkie one przyczyniają się do podniesienia efektywności i usprawnienia zarządzania czy podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. 

Światowe statystyki pokazują, że bezpieczeństwo informacji jest cały czas zagrożone. Cyberprzestępstwo i nieuczciwa konkurencja, a także nielojalni pracownicy są realnymi czynnikami stanowiącymi problem.

Internet of Things

Coraz większy udział w generowaniu wartościowych dla zarządzania majątkiem danych pochodzi z urządzeń Internetu Rzeczy – Internet of Things (przemysł używa zamiennie określenia IIoT – Industry Internet of Things). Szacuje się, że na chwilę obecną jest ich ok. 25 lub nawet 50 mld w skali świata. 

Coraz większy udział w generowaniu wartościowych dla zarządzania majątkiem danych pochodzi z urządzeń Internetu Rzeczy – Internet of Things. Szacuje się, że na chwilę obecną jest ich 25 lub nawet 50 mld w skali świata. 

Warto też zwrócić uwagę na stale rosnącą liczbę urządzeń mobilnych takich jak tablety, smartfony. Ponad połowa przeszukań sieci pochodzi właśnie z nich. Analogiczny trend obserwuje się w organizacjach gospodarczych, gdzie pracownicy posługujący się urządzeniami mobilnymi wykonują przydzielone zdalnie zadania, a większość informacji przechowywana jest na specjalnych serwerach. Wydaje się, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości urządzeniami stacjonarnymi będą jedynie serwery danych i aplikacji… Dzięki szybko rozwijającej się technologii informatycznej, rosnącym szybkościom transferu danych, dostępu do urządzeń możliwe jest wynajęcie zasobów sprzętowych i obliczeniowych dla przedsiębiorstw, choćby w formule SaaS (System as a Service). Rozwiązania teg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy