Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

15 czerwca 2016

Jak właściwie tworzyć procedury systemów Lockout/Tagout, by zmaksymalizować ich efektywność?

0 215

Bezpieczeństwo osób obsługujących maszyny i urządzenia, w tym urządzenia energetyczne, zapewnione jest dzięki integralności urządzenia, osłonom oraz elementom i systemom bezpieczeństwa. W trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych i remontowych bezpieczeństwo to powinny z kolei zapewnić skuteczne, w wielu krajach obowiązkowe, procedury LOTO. Używając nomenklatury Rozporządzeniu MG w sprawie BHP pracy przy urządzeniach energetycznych, stanowią one realizację czynności związanych z przygotowaniem strefy pracy w zakresie wyłączenia urządzenia z ruchu i zastosowania zabezpieczeń przed jego przypadkowym uruchomieniem lub doprowadzeniem czynnika stwarzającego zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Tworząc procedury LOTO, warto opierać się na czytelnych amerykańskich standardach OSHA 29 CFR: 1910.147 i 1910.269. W przypadku urządzeń energetycznych konieczne jest jednoczesne spełnienie wymagań ww. rozporządzenia, w szczególności dotyczących okoliczności prac w oparciu o pisemne polecenie. W przypadku maszyn i urządzeń niepodlegających wymogom rozporządzenia standardy OSHA lub równoważne można zastosować niemalże wprost.

Armaturę odcinającą, na której stosuje się blokady, powinny stanowić wyłączniki instalacyjne, odłączniki i zawory, nie powinny zaś układy zabezpieczeń, wyłączniki awaryjne ani żadne urządzenia sterujące.

Po inwentaryzacji posiadanej armatury odcinającej odpowiednie blokady bez problemu zakupimy na polskim rynku, przy czym konstrukcja większości montowanych obecnie wyłączników i zaworów umożliwia ich...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy