Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wykorzystać instruktaż TWI w operacjach mało powtarzalnych, długich i niecyklicznych?

Artykuł | 18 grudnia 2020 | NR 3
0 225

Instruktaż TWI jest praktycznie jedyną używaną i ustandaryzowaną metodą przekazywania wiedzy w procesach produkcyjnych. Z tego powodu coraz więcej firm na świecie decyduje się, aby ich doświadczeni operatorzy, liderzy i kierownicy wykorzystywali ją w procesie instruowania pracowników.

 

Metoda instruktażu TWI opiera się na usystematyzowanym przekazywaniu wiedzy. Wyróżnia ją to, że uczeń nie tylko musi zaprezentować wykonywaną operację, ale, co najważniejsze, musi na głos określić wszystkie punkty kluczowe w operacji oraz objaśnić przyczyny ich występowania. Zgodnie z krzywą uczenia (rys. 1.) takie podejście jest najskuteczniejsze w efektywnym przekazywaniu wiedzy.

Na temat programu TWI powstało wiele artykułów i książek. Można w nich doczytać o historii programu TWI i jego wpływie na sukces amerykańskiego przemysłu podczas II wojny światowej. Można również dowiedzieć się, że program TWI buduje fundament systemu produkcyjnego Toyoty (TPS), którym jest standaryzacja pracy. Program TWI jest praktykowany od przeszło 70 lat na wielu kontynentach. Zawsze się sprawdza, gdyż działa on zgodnie z tym, w jaki sposób ludzie przyswajają wiedzę. Niezależnie od tego, w jakim kręgu kulturowym dany człowiek żyje. Instruktaż TWI składa się z 4 kroków, co ściśle powiązane jest z cyklem PDCA (rys. 2).

 

Rys.1. Krzywa uczenia. Źródło: B. Misiurek, Standardized Work with TWI: Eliminating Human Errors in Production and Service Processes, Productivity Press, New York 2016

 

Pomimo tego, że instruktaż TWI jest bardzo skuteczny, występują pewne trudności w jego adaptacji do operacji mało powtarzalnych, długich i niecyklicznych. W Polsce setki firm produkcyjnych i usługowych wdraża program TWI. Z ich doświadczeń wynika, że nie ma najmniejszych problemów w pełnym wdrożeniu tego programu w operacjach, jakie pracownicy wykonują cyklicznie (np. praca na gniazdach produkcyjnych albo linii produkcyjnej). Problem w standaryzowaniu pracy wg TWI pojawia się przy takich operacjach, jak:

  • przezbrojenia wykonywane w oparciu o plan produkcji,
  • autonomiczna i planowa obsługa maszyn TPM,
  • operacje wykonywane sporadycznie mające wpływ na produkcję,
  • reakcje na problemy i awarie maszyn.

Największy problem z adaptacją instruktażu TWI w takich procesach polega na tym, że trudno wyobrazić sobie, aby podczas szkolenia np. 7 razy wykonywać 20-minutowe przezbrojenie w jednym cyklu szkoleniowym. Według zasad metody instruktażu TWI (rys. 2.) taki właśnie instruktaż stanowiskowy powinien wyglądać. Co zatem zrobić? Pozwól, że przedstawię Ci zmodyfikowaną metodę instruktażu TWI dla operacji długich, wykonywanych rzadko albo niecyklicznie. Metoda ta opiera się w dużym stopniu na pracy z dokumentacją – Instrukcją TWI. Zanim zaprezentuję tę metodę, przeczytaj, jak Instrukcja TWI powinna być zbudowana.

 

Rys. 2. Instruktaż TWI – cztery kroki przekazywania wiedzy

 

Instrukcja TWI – podstawa przy instruktażu TWI

Nigdy nie przystępuj do instruktażu TWI, kiedy nie masz opracowanej Instrukcji TWI! To w niej zapisana jest metoda pracy (główne kroki) oraz sposób pracy (wskazówki) (rys. 3.). To w Instrukcji TWI objaśnione są przyczyny występowania wskazówek, które uczą pracowników wykonywać pracę świadomie.

Jeżeli chcesz standaryzować w oparciu o program TWI operacje mało powtarzalne, długie albo niecykliczne (np. autonomiczna obsługa maszyn TPM, przezbrojenia, reakcje na problemy i awarie itp.), to musisz mieć je rozpisane na Instrukcjach TWI. Tylko wówczas instruktor będzie w stanie na bieżąco posiłkować się instrukcją podczas wykonywania instruktażu TWI. Mając zapisany standard, możesz przejść do instruktażu TWI, który zmodyfikowałem i dostosowałem do specyfiki procesów mało powtarzalnych, długich i niecyklicznych. To rozwiązanie powstało na bazie mojej 11-letniej praktyki z programem TWI i wieloma wyzwaniami, jakie otrzymywałem, pracując dla przemysłu.

 

Rys.3. Instrukcja TWI – główne kroki, wskazówki oraz przyczyny występowania wskazówek. Źródło: www.leantrix.com

 

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy