Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komentarze ekspertów

1 lipca 2016

Jakie konsekwencje wypadków pracowników produkcyjnych generują najwyższe koszty dla zakładów?

0 145

Pracodawcy na ogół dostrzegają tylko część kosztów ponoszonych w wyniku wypadków w pracy, a wielu z nich w ogóle nie prowadzi takich obliczeń. Najczęściej wymienia się koszty związane z odszkodowaniami i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi poszkodowanym. Jest to jednak zaledwie kropla w morzu kosztów, jakie wypadki generują w rzeczywistości. Wypadek powoduje utratę czasu pracy poszkodowanego pracownika, osób udzielających mu pierwszej pomocy, towarzyszących mu w drodze do lekarza lub domu i tych przyglądających się zdarzeniu. Taki utracony czas pracy ma swój wymiar finansowy. Do tego dochodzą koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy oraz czas i środki poświęcone na przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego. Należy też wspomnieć koszty utraconych na skutek wypadku surowców, półfabrykatów lub wyrobów gotowych oraz straty w wyposażeniu (narzędzia, pojazdy, maszyny). Kiedy pracownik w wyniku wypadku udaje się na zasiłek chorobowy, ktoś musi wy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy