Dołącz do czytelników
Brak wyników

Diagnostyka , Otwarty Dostęp

2 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

Monitoring i diagnostyka maszyn krytycznych, czyli jak zapobiegać awariom głównych podzespołów?

0 1507

Chęć doskonalenia efektywnej i bezawaryjnej produkcji w zakładach przemysłowych powoduje sięganie UR po specjalistyczne systemy diagnostyczne, monitorujące maszyny w czasie rzeczywistym. Stosowanie rutynowych przeglądów maszyn i urządzeń już nie wystarcza. Potrzeba ciągłego monitoringu staje się powszechną strategią utrzymania ruchu. Często drobna awaria powoduje konieczność niezwłocznego zatrzymania produkcji, poszukiwania części zamiennych, pomocy serwisów zewnętrznych. 

Maszyna krytyczna to określenie definiujące, jak ważna jest maszyna bądź urządzenie dla utrzymania ciągłości produkcji. Przy określaniu krytyczności kierujemy się przede wszystkim skutkami awarii dla przedsiębiorstwa. Aby określić, czy maszyna jest krytyczna dla produkcji, można zadać pytania z zakresu kosztów utrzymania ruchu, bezpieczeństwa i produkcji. Dla różnych branż przemysłu maszyny krytyczne będą zupełnie inne, np. dla huty maszynami krytycznymi mogą być walcarki, a dla firm spożywczych całe linie produkcyjne bez wyodrębnienia jednostkowych maszyn. Maszyny krytyczne powinny podlegać proaktywnej strategii UR!

Zmiany stanu technicznego maszyny w zależności od czasu użytkowania

Każda z maszyn krytycznych i tych mniej ważnych dla ciągłości produkcji ma swoje typowe uszkodzenia, powodowane zużyciem podzespołów, jak i niewłaściwym użytkowaniem. Awarie, których przebieg przedstawiono na rys. 1., spowodowane są m.in. zacieraniem łożysk, uszkodzeniem przekładni zębatych, braki współosiowości czy błędnymi kalibracjami. Uszkodzenia powstają wskutek zachodzenia w maszynie powolnych, nieodwracalnych procesów starzeniowych i zużyciowych.

Analiza diagnostyczna zależy głównie od założonej strategii utrzymania ruchu danego zakładu produkcyjnego. Zaplanowane, terminowe kontrole drgań, systematyczna wymiana bądź filtracja oleju to standard utrzymania prewencyjnej strategii UR.

Natomiast nurt przemysłu 4.0 wymaga proaktywnego podejścia, w którym ważny jest ciągły monitoring podzespołów oraz diagnostyka i przewidywanie awarii. Ciągły monitoring polega na utrzymaniu ciągłości diagnostycznej węzłów łożyskowych maszyn i urządzeń krytycznych. Na podstawie otrzymanych z bezprzewodowych czujników wyników pomiarów w łatwy sposób można wyznaczyć potencjalny przyrost drgań i zaplanować z wyprzedzeniem r...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy