Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

31 lipca 2014

Nowa rodzina luksomierzy firmy SONEL

0 87
Firma SONEL S.A. wprowadziła do swojej oferty trzy nowe mierniki LXP, pierwszy z nich LXP-2 jest bezpośrednim następcą LXP-1 i w stosunku do poprzednika poprawione zostały parametry pomiarowe, zaspokoi on potrzeby specjalistów wykonujących badania oświetlenia stanowisk pracy.

Firma SONEL S.A. wprowadziła do swojej oferty trzy nowe mierniki LXP, pierwszy z nich LXP-2 jest bezpośrednim następcą LXP-1 i w stosunku do poprzednika poprawione zostały parametry pomiarowe, zaspokoi on potrzeby specjalistów wykonujących badania oświetlenia stanowisk pracy. Dla osób wymagających do-kładności pomiarowej na dużo wyższym po-ziomie SONEL opracował dwa nowe przyrządy LXP-10B w klasie B z rozdzielczością 0,01 lx oraz LXP-10A w klasie A rozdzielczością pomia-rową rzędu 0,001 lx oraz bardzo wysoką dokładnością pomiaru.

W miernikach, jako element światłoczuły za-stosowano fotodiodę krzemową oraz filtr czu-łości widmowej. Fotoogniwo jest skorygowane kierunkowo do krzywej cosinus i umieszczone jest w zewnętrznej sondzie łączonej z panelem sterującym przewodem o długości 1,5 m.. Luksomierze serii LXP-10 dodatkowo pozwalają na bezprzewodową transmisję danych do komputera za pomocą opcjonalnego adaptera OR-1.

Do podstawowych cech przyrządów należą:

 • minimalne rozdzielczości pomiaru światła dla LXP-2 od 0,1 lx, dla LXP-10B od 0,01 lx, dla LXP-10A od 0,001 lx,
 • funkcja Data-hold służąca zatrzymy-waniu wyświetlanych wartości pomia-rowych na ekranie,
 • brak konieczności stosowania współ-czynników korekcyjnych dla różnych źródeł światła dzięki bardzo dobremu dopasowaniu czułości spektralnej gwa-rantującemu prawidłowy pomiar natę-żenia oświetlenia niezależnie od cha-rakteru promieniowania,
 • krótkie czasy reakcji na zmianę natę-żenia oświetlenia,
 • funkcja zatrzymania wartości szczyto-wej (Peak-hold) pozwalająca na po-miar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania dłuższym niż 0,1 s (0,4 s dla LXP-2 z sondą LP-1) i krótszym niż 1 s,
 • cztery zakresy pomiarowe - LXP-2, pięć zakresów - LXP-10B, sześć zakresów - LXP-10A,
 • możliwość wyboru jednostek pomiaro-wych lx (luksy) lub Fc (stopokandele),
 • pomiary wartości maksymalnych i mi-nimalnych,
 • odczyty względne REL,
 • duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz,
 • ergonomiczna obudowa, 
 • ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy