O krytyczności awarii maszyn i urządzeń

Utrzymanie ruchu Technologie Maszyny i urządzenia

Awarie dotyczą wszystkich maszyn i urządzeń, lecz elementami lub miejscami szczególnie narażonymi na nie są części ruchome i/lub podlegające dużym naprężeniom, które mogą wynikać z różnych przyczyn, np. naprężeń termicznych, mechanicznych lub spowodowanych czynnikami chemicznymi. Główne przyczyny pojawiania się naprężeń można podzielić na sześć grup – jak w tabeli 1.

REKLAMA

​​

Tab. 1. Źródła naprężeń eksploatacyjnych w maszynach i urządzeniach

  Grupa Przyczyna
1 Obciążenia mechaniczne Przekroczenia obciążeń dopuszczalnych, które doprowadzają do deformacji elementów maszyn i urządzeń lub do ich pękania oraz wynikające z długotrwałych cykli obciążenia, zwłaszcza w przypadku maszyn pracujących w warunkach zmęczeniowych, które prowadzić mogą do stopniowego narastania uszkodzeń.
2 Niezgodność termiczna Nagłe zmiany temperatury lub niewłaściwej rozszerzalności termicznej różnych materiałów, z których wykonano dany detal, co z kolei może prowadzić do ich deformacji lub zniszczenia.
3 Wady geometryczne Niedostateczna dokładność w procesie produkcyjnym – błędy kształtu, wymiarów czy nierówności powierzchni mogą powodować powstawanie wadliwego przylegania i dodatkowych naprężeń.
4 Wady montażowe Wadliwy montaż, w szczególności złe spasowanie elementów lub ich zbyt lekkie lub mocne skręcenie.
5 Agresywne środowisko chemiczne Kontakt z agresywnym środowiskiem, co w wyniku narastającej korozji osłabia strukturę materiałów i zwiększa naprężenia.
6 Wibracje i drgania Długotrwałe narażenie na wibracje, szczególnie w takich obszarach, gdzie występują elementy sprężyste lub połączenia elementów sprężystych z elementami sztywnymi.


Najpowszechniej występujące na świecie maszyny, które są przedmiotem badań pod kątem ich awaryjności, są silniki elektryczne. Autorzy opisujący awarie i sposoby zapobiegania im nie są co prawda zgodni co do głównych typów uszkodzeń tych silników, ale mimo to można wyznaczyć pewną zależność. Według opracowań [1,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy