Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prewencja

6 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

Ograniczenie źródeł zapłonu na przykładzie systemu gaszenia iskier

0 192

Zgodnie z dyrektywą ATEX, ochrona przeciwwybuchowa powinna w pierwszej kolejności eliminować możliwość utworzenia się atmosfery wybuchowej, a także niwelować potencjalne źródła zapłonu. Jako że nigdy nie zapewnimy 100% ochrony samymi działaniami prewencyjnymi, kolejnym obowiązkowym działaniem jest zabezpieczenie instalacji przed negatywnymi skutkami wybuchu wraz z jednoczesną izolacją poszczególnych urządzeń w razie wystąpienia wybuchu.
W tym artykule skupimy się jednak na wspomnianych w pierwszym zdaniu działaniach prewencyjnych, a konkretnie na jednym ze sposobów eliminacji źródła zapłonu, jakim jest wykrywanie i gaszenie iskier. Pokażemy jednocześnie na konkretnym przykładzie, jak niewielka zmiana w procesie produkcji może wpływać na poziom bezpieczeństwa wybuchowego.

Niebezpieczny pył herbaty i bezpieczny zakład przemysłowy

„Zakład, o którym chcę opowiedzieć, od dawna przykładał dużo uwagi do bezpieczeństwa. Zarządzający mieli świadomość ryzyka wybuchu pyłu herbaty, który tworzy się podczas zgrzewania torebek z herbatą. Z biegiem lat linię urządzeń pakująco-zgrzewających zaopatrzono w cztery instalacje odpylające, które to zostały następnie zabezpieczone przed skutkami wybuchu poprzez systemy tłumienia i izolacji wybuchu.” – opowiada Mariusz Balicki – ekspert ds. zabezpieczeń przeciwwybuchowych w GRUPIE WOLFF. W telegraficznym skrócie – tłumienie wybuchu ma za zadanie wykryć zarzewie wybuchu w filtrze odpylającym, a następnie stłumić go w bardzo wczesnej fazie. W tym celu stosuje się szybkie gaśnice HRD, których czas reakcji od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w milisekundach. Można powiedzieć, że trwa to mniej więcej tylko co mrugnięcie okiem. Z kolei izolacja wybuchu odpowiada za odcięcie urządzenia, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji, co ma ograniczyć ryzyko tzw. wybuchów wtórnych.
 

Rys. 1. Źródła zapłonu atmosfer wybuchowych – statystyki na podstawie danych
z 2000 wybuchów w przemysle na podstawie Dust explosions: A threat to the
process industries (Zhi Yuana, Nima Khakzad, Faisal Khana, Paul Amyotte)

 

Rys. 2. System wykrywania i gaszenia iskier – widok ze środka kanału podczas testów

 

Komentarz eksperta

Powyższe dane pokazują jak ważna jest wiedza i doświadczenie osób realizujących działania w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. Ślepe posługiwanie się statystykami może prowadzić do błędów i przeszacowania lub niedowartościowania ryzyka. Przykładowo wg. globalnych statystyk, wyładowania elektrostatyczne stanowią około 8-10% źródeł zapłonu atmosfer wybuchowych. Istnieją jednak branże, jak produkcja farb i lakierów, czy branża generalnie chemiczna, gdzie ten udział może mieć kilkukrotnie wyższy udział – mówi Bartosz Wolff, prezes zarządu GRUPY WOLFF oraz ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego.


Nowy surowiec, nowy problem

„Całość procesu produkcyjnego przebiegała bezpiecznie, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.”...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy