Oleje o różnym stopniu lepkości w produkcji – który i do czego wybrać?

Artykuły Utrzymanie ruchu

Odpowiednia lepkość oleju ma duży wpływ na wydajność i trwałość maszyn. Wybierając do zastosowania w firmie olej o odpowiednim wskaźniku lepkości, można zminimalizować przestoje i koszty remontów.

Lepkość oleju to w rzeczywistości jego odporność na płynięcie i ścinanie. Wpływ na ten parametr ma kilka elementów, takich jak zawartość wody lub innych olejów, ale również starzenie się oleju, które także może wpływać na lepkość. Dwa popularne typy lepkości to lepkość kinematyczna i lepkość dynamiczna. Lepkość dynamiczna (lub bezwzględna) dostarcza informacji o sile potrzebnej do przepływu środka smarnego, podczas gdy lepkość kinematyczna mówi o szybkości przepływu środka smarnego po przyłożeniu siły. Jednostką lepkości dynamicznej w układzie SI jest paskal × sekunda (Pa × s), natomiast dosyć często stosuje się jednostkę centypuaz (cP). Jednostką lepkości kinematycznej w układzie SI jest milimetr kwadratowy na sekundę (mm²/s) lub odpowiednik centystoksów (cSt).

WSKAŹNIK LEPKOŚCI (VI) ŚRODKA SMARNEGO
Na lepkość środka smarnego wpływa temperatura: im wyższa temperatura, tym niższa lepkość. Skład i jakość środka smarnego określają, jak bardzo lepkość spadnie wraz ze wzrostem temperatury. Wskaźnik lepkości (VI) środka smarnego to szybkość zmiany lepkości na skutek zmiany temperatury. Aby wiedzieć, czy olej spełnia wymagania zasobu na podstawie zakresu temperatur pracy, w pierwszej kolejności trzeba zrozumieć wskaźnik lepkości.

OKREŚLENIE WSKAŹNIKA LEPKOŚCI ŚRODKA SMARNEGO
Wskaźnik lepkości środka smarnego określa się, mierząc lepkość kinematyczną w temperaturze 40°C i 100°C. Pomiary te są następnie porównywane z wynikami dwóch olejów referencyjnych. Tradycyjny olej mineralny ma wskaźnik lepkości od 95 do 100. Wskaźnik lepkości wysokorafinowanego oleju mineralnego (hydrorafinowanego) może wynosić do 120. Olej bazowy hydrokrakowany będzie miał wskaźnik większy niż 120, podczas gdy syntetyczny może mieć wyższe wskaźniki lepkości. Na poniższym wykresie widać, jak lepkość (oś pionowa) trzech różnych olejów zmienia się w zależności od temperatury (oś pozioma). Nachylenie linii oleju o wysokim wskaźniku lepkości jest bardziej niskie: lepkość pozostaje bardziej stabilna w szerszym zakresie temperatur. Oznacza to, że bardziej pożądany jest środek smarny o wyższym wskaźniku lepkości, ponieważ zapewnia bardziej stabilny film smarny w szerszym zakresie temperatur.

REKLAMA

​​

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OLEJAMI O NISKIM WSKAŹNIKU LEPKOŚCI.
Oleje o niższym wskaźniku lepkości w określonej temperaturze mogą mieć odpowiednią lepkość, ale może ona drastycznie spaść wraz ze wzrostem temperatury. Może to prowadzić do zwiększonego tarcia mechanicznego i zużycia części z powodu utraty filmu olejowego. W niższych temperaturach środek smarny o niskim wskaźniku lepkości może mieć zbyt wysoką lepkość, co skutkuje niskim przepływem oleju, brakiem oleju i rozruchem na sucho. Aby poprawić wskaźnik lepkości, producenci mogą ulepszyć oleje pewnymi dodatkami. W ten sposób można opracować środek smarny spełniający specyfikacje producenta OEM. Zawsze zaleca się sprawdzenie specyfikacji producenta sprzętu podczas wyboru środka smarnego do danego zastosowania.
Należy wziąć pod uwagę klimat i warunki pracy maszyny. Dobrze wybrany środek smarny z odpowiednim wskaźnikiem lepkości sprawi, że maszyna będzie działać lepiej i dłużej. Q8Oils oferuje środki smarne o wysokim wskaźniku lepkości. W gamie produktów Q8Oils znajdziemy produkty o wysokim współczynniku lepkości, mi.in. oleje hydrauliczne z serii Q8 Handel – najlepsze do szerokiego zakresu temperatur i równie szerokiego wachlarza zastosowań. Dzięki bardzo wysokiemu wskaźnikowi lepkości >180 te oleje hydrauliczne mają wyjątkowe właściwości płynięcia. Wysoka stabilność oksydacyjna zapewnia niezwykłą żywotność olejów i wydłużony okres między wymianami. Innym przykładem jest seria syntetycznych olejów turbinowych Q8 Volta, które zostały opracowane do stosowania w turbinach parowych i gazowych (oraz zastosowaniach w cyklu kombinowanym). Ze względu na wyjątkową stabilność oksydacyjną i termiczną, olej Q8 Volta jest przystosowany do ekstremalnych warunków pracy i pracy turbin gazowych w wysokich temperaturach. Przy wskaźniku >130 lepkość pozostaje stabilna w szerokim zakresie temperatur.

Oprócz wymienionych przykładów Q8Oils oferuje szeroki wachlarz wysokiej jakości środków smarnych do zastosowań przemysłowych, pracujących w ciężkich warunkach. Wśród nich znajdziemy oleje hydrauliczne, oleje przekładniowe przemysłowe, oleje sprężarkowe, oleje do silników gazowych, oleje turbinowe, smary oraz inne środki smarne. Jako globalny producent środków smarnych, Q8Oils oferuje również pełną gamę olejów i smarów używanych w segmencie motoryzacyjnym, w tym oleje silnikowe, oleje do skrzyń biegów, oleje do tylnych mostów. Wybierając oleje Q8Oils, klient zyskuje dostęp do szerokiej gamy produktów o wysokiej jakości, przewyższających swoimi parametrami międzynarodowe normy oraz wymagania producentów maszyn i urządzeń. Wieloletnie testy pokazały, że stosując oleje Q8Oils, można zaoszczędzić na kosztach utrzymania ruchu maszyn i urządzeń. Dzięki zastosowaniu unikatowych technologii i programów olejowych np. Q8 cleanless technology, u większości klientów obok oszczędności ekonomicznych występuje również zwiększona wydajność produkcyjna.

WSPÓŁPRACA Q8OILS Z PRODUCENTAMI
Q8Oils współpracuje z wieloma producentami OEM, a najlepszym przykładem jest wieloletnie współdziałanie z firmą z Jenbacher. Rezultatem synergii jest niedawno podpisane partnerstwo, w ramach którego dostarczony został do Jenbachera własny produkt opracowany przez Q8Oils. Taka forma współpracy pozwala stwierdzić, że Q8Oils całkiem dobrze rozumie i zna produkty OEM w różnych zastosowaniach i w całym zakresie. Oprócz aspektów typowo handlowych partnerstwo Q8Oils – INNIO ma na celu dzielenie się wiedzą i ułatwienie szybszego, bardziej innowacyjnego rozwoju w przyszłości, a w szczególności dalszą poprawę trwałości i wydajności silników Jenbacher.
To tylko jeden przykład. Wiele oficjalnych aprobat innych producentów maszyn i urządzeń posiadanych przez Q8Oils mówi samo za siebie. Można jedynie dodać, że aprobaty oraz oficjalne rekomendacje producentów maszyn i urządzeń to jedna z mocnych stron Q8Oils. 


Autor: Kamil Roszyk
Inżynier ds. Wdrożenia Produktu

Syntaco sp. z o.o.
Lutycka 11
60-415 Poznań
przemysl@syntaco.pl
www.syntaco.pl

Przypisy