Dołącz do czytelników
Brak wyników

11 maja 2022

Schneider Electric aktualizuje politykę w zakresie gazów cieplarnianych SF6

0 179

Firma popiera nową propozycję zmian w polityce UE związaną z przyspieszonym przejściem na ekologiczne technologie w energetyce. Schneider Electric kontynuuje dostarczanie nowych ekologicznych i cyfrowych technologii, które wykraczają poza dotychczasowe rozwiązania wykorzystujące F-gazy poprzez wykorzystanie czystego powietrza, usuwając bariery technologiczne dla przejścia na zieloną energię.

Schneider Electric, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, wspiera decyzje Komisji Europejskiej w kwestii niedawnego oświadczenia w sprawie wykorzystania w przyszłości najsilniejszego gazu cieplarnianego na świecie. Propozycja zmian w polityce UE obejmuje SF6. To gaz, który przez dziesięciolecia był szeroko stosowany w urządzeniach elektrycznych ze względu na jego wyjątkową przydatność i brak konkurencyjnych alternatyw.

Spełniając obietnicę stworzenia pełnego portfolio produktów wolnych od SF6, Schneider Electric kontynuuje wprowadzanie przełomowego pakietu ekologicznych i cyfrowych technologii, które pozwalają uniknąć stosowania gazu cieplarnianego SF6, zastępując go czystym powietrzem.

Dostępność i niezawodność tych długo oczekiwanych „czystych technologii” sprawia, że obecne działania UE w zakresie rewizji polityki F-gazów stają się możliwe do zrealizowania w bliższej perspektywie. Jeżeli w przyszłości zostanie przyjęta zmieniona polityka europejska ograniczająca stosowanie SF6, będzie ona stanowiła kamień milowy w dążeniu do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych – tym bardziej, że szansa zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie +1,5°C zaczyna drastycznie szybko znikać.

Przypisy