Przyspieszona produkcja i zwiększone bezpieczeństwo procesów

Utrzymanie ruchu

Powszechna automatyzacja, wdrażanie technologii robotycznych i internetu rzeczy ma na celu optymalizację produkcji, w tym jej przyspieszenie, bez kompromisu w zakresie jakości. W niektórych aplikacjach niesie to ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa procesów, w innych – generuje pewne zagrożenia dla operatorów i pracowników, którzy wykonują swoje zadania w obrębie działania maszyn.

Procesy chemiczne – czy da się więcej i bezpieczniej?

Niektóre procesy, jakie muszą zajść w przedsiębiorstwach przemysłowych, stanowią realne zagrożenie dla obsługujących je pracowników. Interesującym casem w tym zakresie podzielili się niedawno eksperci MSA Gas Inerting Experts. Opisali oni sytuację jednej z firm w Detroit wytwarzającej specjalny katalizator, w którego produkcji zachodził proces polegający na wprowadzeniu kilku składników do dużego zbiornika zbiorczego i mieszaniu przy użyciu rozpuszczalników. Ze względu na to, że rozpuszczalniki są substancjami łatwopalnymi, technologia generowała zagrożenie zapłonem. Dla poprawy bezpieczeństwa przez jakiś czas stosowany był system zobojętniania ciśnieniowego, przy wykorzystaniu zaworu ciśnieniowego do kontrolowania ilości gazu obojętnego wprowadzanego do górnej przestrzeni naczynia na podstawie zmiany ciśnienia. 
Motorem napędowym zmiany działań stała się potrzeba maksymalizacji bezpieczeństwa przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu produkcji katalizatora, na który w szybkim tempie rosło zapotrzebowanie. Bo choć system zobojętniania ciśnieniowego był wystarczającym zabezpieczeniem przez wiele lat, przestał być opłaca...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy