THE FRESH FACTORY – sposób na poprawę bezpieczeństwa procesów produkcyjnych

Artykuły Obiekt i media Otwarty Dostęp

Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych zależy od zdrowia i kondycji ludzi oraz sprawności maszyn i urządzeń. Te z kolei w dużej mierze wynikają z warunków klimatycznych panujących w hali produkcyjnej. Dlatego powstał program THE FRESH FACTORY, który pozwala zaprojektować i wdrożyć rozwiązania gwarantujące poprawę bezpieczeństwa na produkcji.


BEZPIECZEŃSTWO LUDZI PRZEDE WSZYSTKIM
Koncepcja programu THE FRESH FACTORY powstała w firmie Colt International jako odpowiedź na problemy związane z utrzymaniem odpowiednich warunków pracy w hali. Podstawowym założeniem programu jest dostarczenie zakładom przemysłowym skutecznych, energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań, które zapewnią dostawę świeżego powietrza o optymalnej temperaturze i wilgotności oraz sprawne usuwanie przegrzanego, zanieczyszczonego powietrza. Jak ważna jest odpowiednia wentylacja, przekonaliśmy się podczas trwającej pandemii. Dostarczanie świeżego powietrza i jego stała wymiana znacznie zmniejszają ryzyko zachorowania na SARS COV-2, a także pozytywnie wpływają na koncentrację i wydajność pracowników. Nawiewane powietrze powinno być jak najczystsze, dlatego jest filtrowane przez wysokiej klasy filtry panelowe zgodne z normą PN EN ISO 16890-1. W zależności od wymaganej jakości powietrza dobierana jest odpowiednia klasa filtrów od wstępnych „coarse” 70% aż do ePM1 55%.
Aby zabezpieczyć system przed możliwością pojawienia się bakterii Legionella, system sterowania jednostką nawiewną zapewnia odpowiedni obieg wody bieżącej oraz stałą jej kontrolę. Temperatura wody w tacy ociekowej nie przekracza 20°C, co zapobiega kolonizacji oraz rozwojowi bakterii. Budowa tacy ociekowej pokrytej specjalną powłoką lakierniczą w maksymalnym stopniu zabezpiecza powierzchnię przed powstaniem biofilmu bakteryjnego. Prędkość powietrza przepływającego przez złoże desorpcyjne wynosi ok. 1,7 m/s, co gwarantuje brak możliwości porywania kropel. Dodatkowym elementem zabezpieczającym są promienie UV, które również chronią system obiegu wody.
Wszystkie wymienione czynniki gwarantują, że doprowadzone powietrze jest czyste i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, wirusów oraz bakterii, a co za tym idzie bezpieczne dla pracowników. Urządzenia są certyfikowane zgodnie z restrykcyjnymi normami (np. VDI 6022) i mają atest PZH.

REKLAMA


Rys. 1. Dystrybucja filtrowanego powietrza w strefy przebywania ludzi znacznie podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy

 

BEZPIECZNIE TAKŻE DLA ŚRODOWISKA
Bazą programu THE FRESH FACTORY jest system wentylacji, który opiera się na chłodzeniu adiabatycznym. Jego podstawą są urządzenia z serii CoolStream STAR. Są to jednostki wentylujące z funkcją chłodzenia, odzysku lub ogrzewania dostarczanego powietrza. Ich podstawowym zadaniem jest nawiew świeżego powietrza zewnętrznego, które w razie potrzeby przy zastosowaniu odpowiedniego modelu urządzeń może być dodatkowo schładzane lub ogrzewane.
Wykonane z odpornego na korozję aluminium urządzenia można montować na dachu lub na elewacji budynku albo na specjalnej podstawie na poziomie gruntu. Miejsce instalacji jednostek zależy od konstrukcji budynku, nośności dachu i innych czynników.
Systemy projektowane zgodnie z programem THE FRESH FACTORY są przyjazne dla środowiska naturalnego. W urządzeniach CoolStream zainstalowane są wysokowydajne wentylatory EC spełniające wymogi Ekoprojektu, które odznaczają się bardzo niskim poborem energii elektrycznej, co przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego. Czynnikiem chłodniczym jest zwykła woda wodociągowa, która może być również wykorzystana jako woda szara. Dzięki temu środowisko nie jest zanieczyszczane żadnymi gazami chłodniczymi, a wtórne wykorzystanie wody pozwala na zmniejszenie jej zużycia.


Rys. 2. Jednostki CoolStream S dostarczają świeże, schłodzone powietrze


KORZYSTNIE I POD KONTROLĄ
Dostarczenie 30 000 m3/h świeżego powietrza przy wydajności chłodniczej do 110 kW wymaga jedynie 2,4 kW energii elektrycznej i 140 l wody wodociągowej. Dzięki temu koszty eksploatacji systemu CoolStream są nawet do 7 razy niższe niż tradycyjnej klimatyzacji. Odpowiednio zaprojektowany system wentylacji gwarantuje także skuteczne usuwanie nadwyżek ciepła, aby zapewnić prawidłowy bilans powietrza nawiewanego i usuwanego. W zależności od warunków i potrzeb do tego celu stosuje się mechaniczne wentylatory wyciągowe, np. Typhoon lub grawitacyjne klapy wentylacyjne jak np. WCO, ECO, czy Apollo ATI. Urządzenia wyposażone w żaluzje boczne umożliwiają skuteczną wentylację w każdych warunkach pogodowych.
Dodatkowym ułatwieniem jest przyjazny dla użytkownika system sterowania Cortiva. Każde urządzenie wyposażone jest w odpowiedni interfejs i zarządzanie odbywa się zdalnie za pomocą prostej w obsłudze platformy internetowej lub aplikacji na smartfon lub tablet. Sterowniki jednostek chłodzących, klap wentylacyjnych, czujników temperatury i wilgotności powietrza oraz sensory deszczu zintegrowane są przez oprogramowanie Cortiva, za pomocą którego odbywa się sterowanie całym systemem. Oprogramowanie pozwala na stały monitoring systemu i elastyczne zarządzanie wszystkimi jego parametrami. Pozwala również kontrolować koszty eksploatacyjne systemu i zapewnia bezpośredni kontakt z serwisem.

Program THE FRESH FACTORY przeznaczony jest dla zakładów przemysłowych, w których procesy produkcyjne charakteryzują się wysokimi zyskami ciepła i jednocześnie nie wymagają zachowania stałej temperatury. System sprawdzi się w zakładach z takich branż, jak: przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, spożywczy, włókienniczy, papierniczy, meblowy, zbrojeniowy, maszynowy, szklany i ceramiczny. Korzystają już z niego m.in.: producenci opakowań, narzędzi, huty szkła czy przemysłowe pralnie chemiczne. System można montować w nowych budynkach oraz w obiektach już działających, dostosowując rozwiązania do istniejących potrzeb, rozmieszczenia maszyn, konstrukcji hali itd. Co więcej inwestycję można podzielić na etapy i sukcesywnie wdrażać system w poszczególnych strefach. Poprawa warunków klimatycznych na produkcji przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści. Podstawowe z nich to:

  • poprawa bezpieczeństwa pracowników,
  • mniejsza absencja pracowników,
  • mniejsza liczba wypadków przy pracy,
  • dłuższa żywotność maszyn,
  • lepsza jakość produktów,
  • bardziej stabilne warunki rozwoju przedsiębiorstwa.

Dlatego warto wprowadzić program THE FRESH FACTORY już dziś.

Colt International Sp. z o.o.
Klimczaka 1
02-797 Warszawa
+48 532 390570
www.coolstream.pl

Przypisy