Dołącz do czytelników
Brak wyników

Obiekt i media , Technologie

6 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

THE FRESH FACTORY – wentylacja przemysłowa poziom wyżej

0 323

Podstawową funkcją systemu wentylacji przemysłowej jest wymiana powietrza oraz rozrzedzanie lub usuwanie zanieczyszczeń i ciepła powstających w procesie produkcji. W czasach pandemii odpowiednia wymiana i dostarczanie świeżego powietrza staje się jeszcze bardziej kluczowa. 

W ostatnim czasie głównym zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym systemów wentylacji jest zapewnienie dostawy jak największej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń przebywania ludzi, w taki sposób, aby prowadzić do maksymalnego rozrzedzenia lub całkowitej eliminacji wirusów znajdujących się w powietrzu. 

A co, gdyby system wentylacji dostarczał w strefy przebywania ludzi zawsze świeże powietrze, które w razie potrzeby byłoby schładzane albo ogrzewane? A gdyby ten system skutecznie odprowadzał zanieczyszczone, przegrzane powietrze w każdych warunkach pogodowych i do tego był energooszczędny, ekologiczny, tani w eksploatacji i można by nim sterować jednym palcem? Program THE FRESH FACTORY pozwala stworzyć taki system.

Kompleksowe rozwiązania

Program THE FRESH FACTORY powstał, by zaproponować zakładom produkcyjnym optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczne i komfortowe warunki pracy. Kompleksowe podejście obejmuje:

 • diagnozę potrzeb,
 • szczegółowe pomiary,
 • projektowanie sytemu z wykorzystaniem modelowania CFD,
 • montaż urządzeń,
 • konserwację systemu.

Każdy zakład ma swoją charakterystykę i indywidualne potrzeby, dlatego prace rozpoczyna wizja lokalna i zapoznanie się ze specyfiką procesu produkcyjnego, rozmieszczeniem maszyn i ludzi oraz ustalenia potrzeb. Dopiera szczegółowa analiza powyższych czynników pozwala na zaproponowanie najlepszych możliwych rozwiązań. 

Systemy wentylacji przemysłowej w programie THE FRESH FACTORY składają się z kilku podstawowych elementów:

 • jednostek nawiewnych CoolStream,
 • systemu dystrybucji powietrza,
 • jednostek wywiewnych mechanicznych lub grawitacyjnych,
 • systemu sterowania Cortiva.

Wszystkie urządzenia z gamy CoolStream dostarczają do wnętrza budynku świeże, zewnętrzne powietrze. Wyposażone w funkcję chłodzenia adiabatycznego w razie potrzeby obniżają temperaturę nawiewanego powietrza. Jednostki CoolStream A i T mogą również w chłodniejszych okresach odzyskiwać ciepłe powietrze, które po przefiltrowaniu i zmieszaniu z powietrzem zewnętrznym dostarczane jest do stref przebywania ludzi. Zbudowane z odpornego na warunki atmosferyczne aluminium urządzenia CoolStream można montować na dachu, elewacji lub na specjalnej konstrukcji na poziomie gruntu.

Powietrze zewnętrzne doprowadzane jest w strefy przebywania ludzi za pomocą kanałów tekstylnych, których przebieg można łatwo dostosować do istniejącej infrastruktury i potrzeb. Perforacja kanałów umożliwia ustawienie odpowiedniej prędkości nawiewanego powietrza, co znacznie wpływa na poprawę komfortu pracy. Dodatkową zaletą kanałów tekstylnych jest możliwość czyszczenia w pralni chemicznej. Dzięki temu łatwo utrzymać najwyższy poziom higieny.

Aby system był kompletny, konieczne jest zastosowanie wyrzutni powietrza, które skutecznie odprowadzą ciepło i zanieczyszczenia. W zależności od wymagań stosuje się wentylatory wyciągowe Typhoon lub klapy wentylacyjne żaluzjowe WCO lub skrzydłowe Apollo ATI. Klapy wyposażone w żaluzje boczne umożliwiające wentylację w każdych warunkach pogodowych. Ponadto żaluzje i skrzydła klap mogą być wykonane z poliwęglanu, dzięki czemu można doświetlać halę.

Bardzo istotnym elementem całej instalacji jest system sterowania Cortiva, który dzięki łatwej w obsłudze aplikacji na smartfon lub tablet umożliwia kompletną kontrolę zużycia energii elektrycznej i wody oraz dostosowywanie na bieżąco parametrów systemu. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi to podstawowe założenia programu THE FRESH FACTORY, dlatego urządzenia nawiewne są certyfikowane zgodnie z restrykcyjnymi normami (np. VDI 6022) i mają atest PZH. 

Nawiewane powietrze jest przepuszczane przez wysokiej klasy filtry panelowe zgodne z normą PN EN ISO 16890-1. W zależności od wymaganej jakości powietrza dobierana jest odpowiednia klasa filtrów od wstępnych „coarse” 70% aż do ePM1 55%. 

Chłodzenie powietrza odbywa się za pomocą wody kranowej, bez użycia szkodliwych czynników chłodzących. Przed możliwością pojawienia się bakterii Legionella zabezpiecza system sterowania jednostką nawiewną, który zapewnia odpowiedni obieg wody bieżącej oraz stałą jej kontrolę. Temperatura wody w tacy ociekowej nie przekracza 20°C, co uniemożliwia kolonizację oraz rozwojów bakterii. Budowa tacy ociekowej pokrytej specjalną powłoką lakierniczą w maksymalnym stopniu zabezpiecza powierzchnię przed powstaniem biofilmu bakteryjnego. Prędkość powietrza przepływającego przez złoże desorpcyjne wynosi ok. 1,7 m/s, co gwarantuje brak możliwości porywania kropel. Dodatkowym elementem zabezpieczającym są promienie UV, które również chronią system obiegu wody.

Wszystkie wymienione czynniki gwarantują, że doprowadzone powietrze jest czyste i wolne od wszelkiego rodzaju wirusów oraz bakterii, a co za tym idzie – jest bezpieczne dla pracowników. Odpowiednie przewietrzanie i dostawa świeżego powietrza zmniejszają także ryzyko przenoszenia wirusa SARS-CoV-2.

Systemy wentylacji są projektowane w taki sposób, aby powietrze wewnętrzne miało odpowiednią temperaturę (poniżej 30°C), nawilżenie (40–60%) i prędkość (od 0,3 do 0,6 m/s) w strefie przebywania ludzi. Pozwala to zagwarantować komfortowe warunki pracy.

Ludzie, środowisko naturalne, budżet

Rozwiązania proponowane w programie THE FRESH FACTORY charakteryzują się troską o:

 • pracowników,
 • budżet przedsiębiorstwa,
 • środowisko naturalne.

Zdrowe środowisko wewnętrzne gwarantuje pracownikom lepsze samopoczucie, mniejszą zapadalność na choroby zawodowe, rzadsze absencje i znacznie ogranicza ryzyko wypadków przy pracy. Jednocześnie zwiększa efektywność pracowników 
i stopień ich koncentracji na wykonywanym zadaniu. 

Budżet firmy zyskuje, ponieważ dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną i wodę (tylko 2,4 kW energii i 80 l na schłodzenie 30 000 m3/h) koszty eksploatacyjne są 7 razy niższe niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji. Dodatkowo zmniejsza się ryzyko obniżenia jakości produkcji i wystąpienia błędów produkcyjnych.

Troska o środowisko to przede wszystkim zmniejszenie śladu węglowego przez niższe zużycie energii elektrycznej oraz brak freonów i innych szkodliwych substancji uwalnianych do atmosfery.

W wentylacji przemysłowej należy stosować rozwiązania, które umożliwią maksymalne obniżenie kosztów eksploatacji. Taki efekt można uzyskać, projektując system, który uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na jego efektywność. 

Więcej informacji: www.coolstream.pl

Przypisy