Transformacja energetyczna – w jaki sposób wprowadzić ulepszenia w zakładzie?

Artykuły

Zmiany mają polegać na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawie efektywności energetycznej procesów realizowanych w różnych gałęziach gospodarki, w celu m.in. redukcji tzw. śladu węglowego, a tym samym poprawy konkurencyjności podmiotów oraz oferowanych finalnych produktów. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej ma przekształcić gospodarkę w nowoczesną i bardziej konkurencyjną, która będzie działała w sposób odpowiedzialny i miała minimalny wpływ na środowisko. Realizacja planów Europejskiego Zielonego Ładu ma zapewnić w 2050 r. zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Kierunki polityki europejskiej nie pozostaną więc bez wpływu na przemysł. Z działań prowadzonych przez BGEC Sp. z o.o. wynika, że przemysł korzystający w swoich procesach z ciepła czy energii elektrycznej ma przed sobą wiele wyzwań w nadchodzących latach w zakresie transformacji energetycznej. Zmiany w postaci zwiększonych kosztów energii elektrycznej i kolejne wymogi środowiskowe stawiane przed przedsiębiorstwami stanowią wyzwania, które w konsekwencji można umiejętnie przełożyć na sukces przedsiębiorstwa. W ramach całego procesu transformacji można już dzisiaj wykorzystać narzędzia, które istnieją i są w stanie wspomóc w działaniu przedsiębiorstwa, a są nimi m.in. audyt energetyczny, system Białych Certyfikatów, wsparcie z premii kogeneracyjnej. Zarządzanie to podejmowanie decyzji na podstawie dostępnych informacji i wybieranie najlepszych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wynikający z ustawy o efektywności energetycznej (do którego zobowiązane są duże przedsiębiorstwa) powinien być strategią oraz przeglądem inwestycji w zakresie działań proefektywnościowych, a w tym optymalnego modelu wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii (OZE). Białe Certyfikaty są uniwersalnym narzędziem do wsparcia działań związanych z efektywnością energetyczną. System certyfikatów efektywności energetycznej jest szansą na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji skutkujących oszczędnością energii w przedsiębiorstwie.  System ma za zadanie stymulować rozwój inwestycji proefektywnościowych. O Białe Certyfikaty mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy na inwestycje planowane, czyli takie, na które nie zostały podpisane umowy na realizację. Dużą zaletą systemu jest jego uniwersalność.

REKLAMA

​​

Białe Certyfikaty można uzyskać za przedsięwzięcia w zakresie oszczędności energii, poprawiające efektywność energetyczną,  w tym m.in.: 

 • wymiana oświetlenia,
 • modernizacja lub wymiana kotłów,
 • modernizacja lub wymiana linii produkcyjnych,
 • odzysk ciepła,
 • modernizacja systemu chłodniczego, 
 • modernizacja wentylacji
 • oraz wiele innych działań związanych z poprawą efektywności energetycznej

Wsparcie w postaci premii gwarantowanej do wysokosprawnej kogeneracji dla jednostek mniejszych niż 1 MW jest przewidywalną i korzystną dla inwestora formą wsparcia, ponieważ nie wymaga startu w aukcji, a wielkość wsparcia jest stała dla wszystkich i znana przed rozpoczęciem roku. Brak obowiązku wprowadzania do sieci zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła pozwala na całkowitą konsumpcję tych mediów, co znacząco podnosi opłacalność inwestycji. W tym systemie wsparcia otrzymuje się dopłatę za każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej (pomiar na zaciskach generatora). Dla nowych jednostek wsparcie w postaci premii gwarantowanej przyznawane jest na okres 15 lat. Wysokość premii dla każdego roku ustalana jest przez rozporządzenie Ministra Właściwego ds. Energii – w 2021 r. wynosi 148,49 zł/MWh energii elektrycznej dla paliw gazowych. Po uzyskaniu wsparcia jego wartość będzie corocznie podwyższana współczynnikiem inflacyjnym. Maksymalna zainstalowana moc elektryczna, na którą w danym roku jest przyznawane wsparcie, podawana jest w treści obwieszczenia Ministra Właściwego ds. Energii – w 2021 r. wartość ta wynosi 50 MW. Możliwość otrzymania wsparcia zależna jest zatem od wielu czynników, w tym takich, na które inwestor nie ma bezpośredniego wpływu (badanie efektu zachęty, dostępna pula roczna). Co praktycznego wynika z przeglądu działań BGEC? Poniżej prezentujemy przegląd wybranych inwestycji (sześć przykładów).
Poprawa efektywności poprzez optymalizację gospodarki cieplnej Optymalizacja ciepła procesowego w zakresie odbioru ciepła odpadowego od podgrzanego produktu może przynieść redukcję energii w dwóch obszarach:

Instalacja odzysku ciepła z produktu i skierowanie energii odzyskanej do procesu podgrzania produktu wchodzącego na linię technologiczną. Produkt ten podgrzewany jest zazwyczaj przez ciepło technologiczne. 2. Zmniejszenie zużycia chłodu w związku z realizacją chłodzenia przez odzysk ciepła.

Produkt chłodzony jest przez wodę lodową, po modernizacji poprzez obieg pośredni produktem wchodzącym na linię. W wyniku ograniczenia zużycia chłodu zmniejszone zostanie zużycie energii elektrycznej na sprężarkach amoniakalnych.

 • Nakłady inwestycyjne netto: 520 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 186 110,30 PLN
 • SPBT: 2,79 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 151 452,18 PLN

Poprawa efektywności poprzez podniesienie sprawności kotła węglowego Optymalizacja gospodarki cieplnej zakładu w związku z wymianą kotła na nową jednostkę wyposażoną w automatykę przyczyniła się do redukcji zużycia węgla (możliwa zmiana na gaz). 

 • Nakłady inwestycyjne netto: 450 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 175 000,00 PLN ∞ SPBT: 2,57 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 406 038,02 PLN

Poprawa efektywności poprzez instalację sprężarki zmiennoobrotowej Optymalizacja pracy instalacji poprzez obniżenie czasu pracy poszczególnych sprężarek na biegu jałowym.

 • Nakłady inwestycyjne netto: 140 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 55 860,00 PLN
 • SPBT: 2,51 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 19 441,10 PLN

Poprawa efektywności poprzez modernizację oświetlenia Optymalizacja zużycia energii poprzez instalację oświetlenia LED w miejsce oświetlenia jarzeniowego oraz metalohalogenkowego.

 • Nakłady inwestycyjne netto: 235 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 87 807,00 PLN
 • SPBT: 2,67 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 30 632,08 PLN

Poprawa efektywności poprzez budowę odzysku ciepła od instalacji amoniakalnej Optymalizacja zużycia energii poprzez skierowanie ciepła niskotemperaturowego odebranego od czynnika chłodniczego przed skraplaczem na cele socjalne przyczyniła się do redukcji zużycia gazu w kotłowni.

 • Nakłady inwestycyjne netto: 240 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 115 000,00 PLN
 • SPBT: 2,09 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 133 412,49 PLN

Poprawa efektywności poprzez wymianę izolacji termicznej na rurociągach z zaizolowaniem zaworów oraz połączeń kołnierzowych

 • Zmniejszenie strat ciepła do otoczenia na rurociągach parowych przyczyniło się do redukcji zużycia gazu w kotłowni zakładowej. 
 • Nakłady inwestycyjne netto: 140 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 99 168,73 PLN
 • SPBT: 1,41 lat
 • Dodatkowy przychód – Białe Certyfikaty: 122 617,65 PLN

Poprawa gospodarki energetycznej poprzez instalację agregatu trigeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym Poprawa gospodarki energetycznej zakładu poprzez instalację trigeneracji – jednostki produkującej energię elektryczną, parę technologiczną oraz wodę lodową. Jednostka o mocy 999 kW elektrycznej, wyposażona w wytwornicę pary oraz agregat absorpcyjny ma możliwość ubiegania się o premię kogeneracyjną. Wsparcie znacząco wpływa na opłacalność tego rodzaju inwestycji.

 • Nakłady inwestycyjne netto: 6 100 000,00 PLN
 • Oszczędność kosztów: 900 000,00 PLN
 • SPBT: 6,778 lat
 • Dodatkowy przychód – premia gwarantowana:  1 200 000,00 PLN
 • SPBT z premią: 2,905 lat

W ramach działań mających na celu poszukiwanie oszczędności warto przyjrzeć się:

 • instalacji powrotu kondensatu,
 • badaniu średniego współczynnika wydajności chłodniczej dla instalacji chłodniczej oraz wymianie sprężarek amoniakalnych,
 • benchmarkowi urządzeń technologicznych względem nowoczesnych odpowiedników oraz innym, w zależności od indywidualnej charakterystyki zakładu.

Powyższe przykłady pokazują, że transformacja energetyczna musi być odpowiedzią na nadchodzące wyzwania nie tylko w sensie globalnym, ale także lokalnym, rozumianym korzyściami dla obszarów wiejskich i przedsiębiorstw z nimi związanych. Proszę zwrócić uwagę, że dom budujemy od fundamentów, niech tym fundamentem w przypadku branży spożywczej będzie poszukiwanie oszczędności. Wychodząc z tego punktu, optymalnie wprowadzimy też odnawialne źródła energii, m.in. jako element przewag konkurencyjnych. Pamiętajmy, że świeże spojrzenie na analizowane procesy może przynieść wymierne korzyści, które krótko mogliśmy Państwu przedstawić.
 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz do nas: jakub.wlodarczyk@bgec.pl lub zadzwoń +48 609 458 882
Dowiedz się jak wyznaczyć ślad węglowy swojej organizacji na: carbon.bgec.pl

Przypisy