Dołącz do czytelników
Brak wyników

Warunki termiczne na hali a bezpieczeństwo pracy

Artykuł | 29 stycznia 2021 |
0 453

Bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze zależy od ich uwagi i koncentracji, samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Warunki klimatyczne mają w tym przypadku szczególne znaczenie i wszystkie czynniki je kształtujące, takie jak temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie i przepływ powietrza mają decydujący, pozytywny lub negatywny, wpływ na zdrowie oraz samopoczucie, a co za tym idzie, na bezpieczeństwo pracowników.

 

Zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Równie ważne jak zapewnienie odzieży ochronnej czy szkoleń stanowiskowych oraz szkoleń BHP jest stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych w miejscu pracy.

Zachowanie właściwych parametrów powietrza jest konieczne do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i psychologicznych. Komfort cieplny stwarza pracownikowi odpowiednie warunki w zakresie wymiany ciepła oraz umożliwia długotrwałe wykonywanie pracy. Jest podstawą normalnego funkcjonowania organizmu człowieka i jego sprawności psychofizycznej.

Czynniki kształtujące poczucie komfortu cieplnego to:

  • temperatura powietrza,
  • prędkość powietrza,
  • wilgotność względna powietrza,
  • temperatura promieniowania powierzchni,
  • rozkład temperatur w pomieszczeniu.

Optymalna wysokość temperatury w pomieszczeniu zależy od intensywności wykonywanej pracy. Przyjmuje się jednak, że temperatura do 25°C jest odczuwana jako przyjemna i pracownicy mają w niej pełną zdolność do działania. Gdy przekracza ona  25°C,  zaczyna pojawiać się niezadowolenie, następuje brak skupienia i zmniejszenie zdolności do pracy umysłowej. W temperaturze powyżej 28°C zauważa się wzrost błędów przy wypełnianiu obowiązków oraz pog...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy