Dołącz do czytelników
Brak wyników

Warunki termiczne na hali a bezpieczeństwo pracy

Artykuł | 29 stycznia 2021 |
87

Bezpieczeństwo pracowników w dużej mierze zależy od ich uwagi i koncentracji, samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Warunki klimatyczne mają w tym przypadku szczególne znaczenie i wszystkie czynniki je kształtujące, takie jak temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie i przepływ powietrza mają decydujący, pozytywny lub negatywny, wpływ na zdrowie oraz samopoczucie, a co za tym idzie, na bezpieczeństwo pracowników.

 

POLECAMY

Zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Równie ważne jak zapewnienie odzieży ochronnej czy szkoleń stanowiskowych oraz szkoleń BHP jest stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych w miejscu pracy.

Zachowanie właściwych parametrów powietrza jest konieczne do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych i psychologicznych. Komfort cieplny stwarza pracownikowi odpowiednie warunki w zakresie wymiany ciepła oraz umożliwia długotrwałe wykonywanie pracy. Jest podstawą normalnego funkcjonowania organizmu człowieka i jego sprawności psychofizycznej.

Czynniki kształtujące poczucie komfortu cieplnego to:

  • temperatura powietrza,
  • prędkość powietrza,
  • wilgotność względna powietrza,
  • temperatura promieniowania powierzchni,
  • rozkład temperatur w pomieszczeniu.

Optymalna wysokość temperatury w pomieszczeniu zależy od intensywności wykonywanej pracy. Przyjmuje się jednak, że temperatura do 25°C jest odczuwana jako przyjemna i pracownicy mają w niej pełną zdolność do działania. Gdy przekracza ona  25°C,  zaczyna pojawiać się niezadowolenie, następuje brak skupienia i zmniejszenie zdolności do pracy umysłowej. W temperaturze powyżej 28°C zauważa się wzrost błędów przy wypełnianiu obowiązków oraz pogorszenie sprawności wykonywania pracy wymagającej zręczności. W temperaturze przekraczającej 30°C pojawiają się zaburzenia fizjologiczne. Występuje zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy ciężkiej. Mają miejsce zaburzenia gospodarki wodnej oraz silne zmęczenie. Zwiększa się obciążenie pracy serca i układu krążenia. Natomiast 35°C to graniczna wartość tolerowanej temperatury podczas pracy ciągłej.

Wysokie temperatury mają negatywny wpływ na organizm człowieka. Mogą prowadzić do porażenia słonecznego, skurczów i udaru cieplnego, zakłócają pracę układów oddechowego, krążenia oraz pokarmowego. Gdy temperatura powietrza jest za wysoka, zdarzają się zasłabnięcia, omdlenia, dekoncentracje uwagi, co prowadzi do wypadków. W badaniach wykazano ścisły związek między wskaźnikiem ciężkości wypadków a wysoką temperaturą przy pracy.

Obniżona temperatura może z kolei prowadzić do chorób górnych dróg oddechowych, zapalenia płuc czy chorób reumatycznych.

Przebywanie w zanieczyszczonym i zapylonym środowisku też negatywnie odbija się na zdrowiu oraz bezpieczeństwie pracowników. Zanieczyszczone gazami, pyłami, dymami czy drobnoustrojami powietrze wpływa negatywnie na przebieg procesów fizjologicznych u zatrudnionych. Może nawet wywołać poważne choroby. Wykonywanie pracy w zanieczyszczonym środowisku spowoduje prawdopodobnie spadek wydolności pracownika, a w konsekwencji może doprowadzić do jego degradacji zawodowej i utraty zdrowia.

Zatem zapewnienie komfortu cieplnego oraz odpowiedniego przewietrzania, ale bez przeciągów czy zastojów powietrza w hali, jest kwestią fundamentalną. W czasach pandemii odpowiednia wymiana
i dostarczanie świeżego powietrza stają się jeszcze bardziej kluczowe. Głównym zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia WHO dotyczącym systemów wentylacji jest ostatnio zapewnienie dostawy jak największej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń, w których przebywają ludzie, w taki sposób, aby prowadzić do maksymalnego rozrzedzenia lub całkowitej eliminacji wirusów znajdujących się
w powietrzu.

Złe warunki klimatyczne powodują zmęczenie oraz zmniejszenie sprawności organizmów pracowników. W konsekwencji ludzie stają się bardziej nieuważni i zachowują się mniej bezpiecznie. Warto zatem inwestować w systemy wydajnej wentylacji, które zapewnią komfortowe i bezpieczne warunki pracy.

 

Literatura

  1. Gembalska-Kwiecień A., Prawidłowe kształtowanie środowiska pracy jako jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Systemy wspomagania w Inżynierii Produkcji. Politechnika Śląska, Zabrze 2013.
  2. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings.

Przypisy