Wpływ posadowienia na wielkość drgań silników elektrycznych

Artykuły
Dokładność wyważenia wirnika silnika oraz osadzonego na końcówce wału sprzęgła, jak również dokładność wyosiowania silnika z maszyną napędzaną mają podstawowy wpływ na poziom drgań silnika na stanowisku pracy.

Dokładność wyważenia wirnika silnika oraz osadzonego na końcówce wału sprzęgła, jak również dokładność wyosiowania silnika z maszyną napędzaną mają podstawowy wpływ na poziom drgań silnika na stanowisku pracy.

REKLAMA

​​

Na wielkość drgań silników elektrycznych na stanowiskach pracy wpływają:
1.    Dokładność wyważenia wirnika silnika i zamontowanego sprzęgła na końcówce napędowej wału silnika.
2.    Rodzaj sprzęgła i dokładność sprzęgnięcia silnika z maszyną napędzaną.
3.    Posadowienie silnika.

Niezwykle ważne jest wyważenie wirnika, szczególnie silnika ns=3000 obr,/min (obszernie opisano to w artykule Problemy nadmiernych drgań silników elektrycznych dwubiegunowych wydrukowanym w „Wiadomościach Elektrotechnicznych” w listopadzie 2015 r.). Istotne jest też dokładne wyosiowanie silnika z maszyną napędzaną, które jest coraz bardziej doceniane. Wykonuje się je najczęściej metodą laserową. Mniej znany jest wpływ posadowienia na wielkość drgań silnika, co będzie przedmiotem tego tekstu.

Decydujący czynnik stanowi tutaj odpowiednia sztywność posadowienia zapewniająca uniknięcie zwiększenia drgań silnika wskutek rezonansu drganiowego. Aby to osiągnąć, częstotliwość drgań własnych układu silnik – posadowienie musi różnić się o odpowiednią wartość od częstotliwości obrotów silnika. 

W dalszej części będą opisane przykłady, gdzie częstotliwość drgań własnych pokrywa się z częstotliwością obrotów silnika. Wskazane zostanie, jaki to ma wpływ na zwiększenie poziomu drgań. Określony będzie także wpływ, jaki na zmniejszanie się poziomu drgań ma odsunięcie częstotliwości drgań własnych układu od częstotliwości obrotowej silnika.

Pomiary przedstawione w przykładach 1–4 zostały wykonane miernikiem VIBXpert II firmy Pruftechnik.

Częstotliwości drgań własnych układu silnik – posadowienie zostały wykonane metodą testu udarowego na zatrzymanych silnikach.

Przykład 1.
Siln...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy