Dołącz do czytelników
Brak wyników

Technologie

13 kwietnia 2022

NR 2 (Marzec 2022)

Wysokim ciśnieniem w powietrze

0 143

Bezpośrednie nawilżanie powietrza technologią wysokociśnieniową jest dziś uważane za najnowocześniejszy sposób nawilżania w wielu zastosowaniach przemysłowych. Łatwy montaż, niezawodne sterowanie, niskie koszty energii i dobra dostępność konserwacji to cechy, które również w przemyśle przemawiają za nawilżaniem wysokociśnieniowym bezpośrednio w pomieszczeniu.

Ogólnie rzecz biorąc – wyróżnia się dwie podstawowe zasady nawilżania powietrza: bezpośrednie i pośrednie. W przypadku bezpośredniego nawilżania powietrza w pomieszczeniu – niezależne systemy nawilżania instaluje się bezpośrednio w pomieszczeniu. W przypadku pośredniego nawilżania – powietrze jest nawilżane w komorach systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i kierowane kanałami oraz otworami wylotowymi do pomieszczeń produkcyjnych. 
W przemyśle stosuje się obie powyższe zasady. Dzięki prostej i elastycznej instalacji systemy bezpośredniego nawilżania powietrza są interesującą propozycją w przypadku późniejszego doposażania budynków.

Technologie

Dostępne obecnie technologie bezpośredniego nawilżania powietrza różnią się pod względem zużycia energii, częstotliwości konserwacji i wydajności nawilżania. 
W parownikach powietrze w pomieszczeniu jest zasysane przez wentylator i przepuszczane przez wilgotne elementy stykowe. Nawilżanie powietrza odbywa się poprzez parowanie wody z powierzchni elementu stykowego. Urządzenia zużywają bardzo mało prądu, jednak istnieje wysokie niebezpieczeństwo skażenia bakteryjnego, dlatego wymagają regularnej kontroli oraz czyszczenia. 
Parowniki wytwarzają parę w cylindrach z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej, podgrzewających wodę do temperatury 100°C. Parowe nawilżacze powietrza są higieniczne, ponieważ bakterie i zarazki są skutecznie eliminowane. W parownikach elektrodowych i oporowych podgrzewanie wody odbywa się z wykorzystaniem energii elektrycznej, w związku z czym problemem jest tu dość wysoki pobór mocy, a trwałość cylindrów parowych jest ograniczona ze względu na powstający w nich osad z kamienia. W rozpylaczach woda jest rozpylana na mikroskopijne kropelki. Wentylator transportuje takie aerozole do powietrza otoczenia, które z miejsca je pochłania. Do wyboru dostępne są rozpylacze z ultradźwiękowymi elementami drgającymi, dyszami ciśnieniowymi i wysokociśnieniowymi. Rozpylacze mogą nawilżać duże powierzchnie pomieszczeń przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Z reguły warunkiem jest dostarczenie uzdatnionej wody, sterylnej i zdemineralizowanej.

Nawilżanie wysokociśnieniowe

Wiele firm zastąpiło rozpylacze parowe i ciśnieniowe w ostatnich latach systemami dysz wysokociśnieniowych. W systemach tych woda jest niemal bezszelestnie rozpylana w postaci drobniutkiej mgiełki za pomocą pompy wysokociśnieniowej. W porównaniu z dyszami ciśnieniowymi lub nawilżaczami parowymi wysokociśnieniowe nawilżanie powietrza pochłania jedynie ułamek kosztów energii. Ponadto adiabatyczny efekt chłodzenia parowania zimnej wody zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu. Adiabatyczny efekt chłodzenia może pozytywnie wspomóc pracę klimatyzacji. Każdy kilogram wody...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy