Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zabezpieczenia antypoślizgowe na produkcji

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 6
0 100

Problematyka śliskich powierzchni w zakładach pracy to temat bardzo ważny, choć stosowanie specjalnego podłoża czy obuwia generuje dodatkowe koszty. Jest to jednak temat szczególnie istotny i dlatego warto zawczasu rozważyć jak zabezpieczyć produkcję, korytarze, schody czy nasze biura.

 

W artykule, oprócz swojej wiedzy, wykorzystałem także informacje i porady Państwowej Inspekcji Pracy. Mam nadzieję, że tekst ten będzie przydatny nie tylko dla pracodawców, szefów i kierowników, ale i dla każdego, kto zastanawia się nad analizowanym problemem.

Pracodawca jest zobowiązany podejmować działania zmniejszające ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia w miejscu pracy. To te dwa zdarzenia są najczęstszymi przypadkami wypadków we wszystkich branżach – od przemysłu ciężkiego po administrację. Wiele z nich ma poważne konsekwencje: złamania kości lub nawet wstrząśnienia mózgu. Ponad jedna trzecia upadków kończy się niezdolnością do pracy przekraczającą jeden miesiąc. Europejski Urząd Statystyczny Eurostat odnotował, że wypadki te stanowią 14-15% wszystkich wypadków przy pracy, zaś GUS informuje, iż upadki na tym samym poziomie to 21% wszystkich wypadków, w tym 4% śmiertelnych i 4,7% ciężkich. Państwowa Inspekcja Pracy zanotowała 4% zgłoszeń wypadków, jednak należy pamiętać, iż obowiązkowi zgłoszenia podlegają tylko wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe1. Dodatkowo warto zauważyć, że niebezpieczeństwo dotyczy nie tylko samych pracowników, ale także naszych kontrahentów, praktykantów i uczniów.

 

Odpowiedzialność pracodawcy w świetle przepisów

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy „Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników oraz innych osób mających dostęp do miejsc pracy, przez zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy“. Obowiązek ten realizuje m.in. poprzez ocenę ryzyka zawodowego i stosowanie środków eliminujących zagrożenia w środowisku pracy lub co najmniej zmniejszających ryzyko związane z zagrożeniami, których nie można całkowicie wyeliminować, do akceptowalnego poziomu. W pierwszej kolejności pracodawca zapewnia spełnienie wymagań określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Często jednak, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony pracowników, konieczne jest zastosowanie dodatkowych środków, wynikających z oceny ryzyka zawodowego2.

Nacisk na ochronę antypoślizgową kładzie także ustawa uszczegółowiająca rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Główne założenie tego rozporządzenia brzmi następująco: „Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizacją pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników"3. Zachęcam do zapoznania się z tym rozporządzeniem, gdyż w § 39 znajdziemy informacje dotyczące naszych obowiązków i minimalizowania ryzyka.

Do poślizgnięć najczęściej dochodzi na skutek rozlanych cieczy, zapylenia lub oblodzenia w przejściach. Zaś potknięcia najczęściej powodowane są przez wystające elementy, progi, instalacje poprowadzone w poprzek przejść, uszkodzenia nawierzchni lub zalegające przedmioty. Zapobieganie należy rozważyć w sześciu ważnych obszarach:

  • podłogi i przejścia,
  • zanieczyszczenia i przeszkody,
  • ludzie (i to nie tylko poszkodowani),
  • warunki środowiska pracy,
  • obuwie,
  • utrzymanie czystości (sprzątanie).

Pracodawca powinien starać się wyeliminować ryzyko wystąpienia potknięć i poślizgnięć w tych obszarach, a jeśli jest to niemożliwe, należy zastosować środki związane ze zmniejszeniem ryzyka.

 

W praktyce

Przejdźmy do praktyki. Moim zdaniem, bardzo ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju powierzchni, którą pokrywamy podłogę. W magazynach zazwyczaj nie ma posadzki, często podłoga nie jest pokryta żadną farbą, ale jeśli podłoże jest naturalnie suche i nieśliskie, a ryzyko rozlania cieczy marginalne, to nie powoduje to większego zagrożenia. Niejednokrotnie spotykam się też z opinią, że całkowity brak poślizgu również stanowi problem. Bo przecież swobodne poruszanie się wymaga delikatnego poślizgu, jednak mowa tutaj o poślizgu naturalnym, takim, które czujemy, chodząc swobodnie na co dzień. Podłogi antypoślizgowe z szorstkim wykończeniem powinny być zastosowane np. na klatkach schodowych, powierzchniach sąsiadujących z drzwiami wejściowymi (gdzie wchodzący mogą wnosić deszczówkę, błoto lub śnieg), pomieszczenia, gdzie często rozlewa się woda, np. pralnie, myjnie, wszelkie pochyłości, gdzie mamy ruch pojazdów, rampy, wjaz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy