Dział: Dodatek specjalny

   

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn

Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Czytaj więcej

W duchu Logistyki 4.0 i nie tylko. Relacja z Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog 2021

Rosnący popyt na wysokiej jakości usługi logistyczne, a także na powierzchnie magazynowe generują wyzwania dla operatorów, dyrektorów centrów dystrybucyjnych oraz menedżerów łańcuchów dostaw. Wśród głównych impulsów rozwoju rynku jest sektor e-commerce, który wymusza dywersyfikację kanałów sprzedaży, zmiany w technologii magazynowania i przyspieszoną transformację cyfrową. Zjawiska te znalazły swój wyraz w tegorocznej edycji Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, które odbyły się na przełomie sierpnia i września w Poznaniu.

Czytaj więcej

Cyfrowa rewolucja na skutek pandemii

Według raportu Banku Pekao co czwarte polskie przedsiębiorstwo zmniejszyło inwestycje w nowoczesne technologie w czasie pandemii COVID-19 lub całkowicie 
z nich zrezygnowało. Od polskich firm mniej w Unii Europejskiej inwestują tylko Węgrzy, Rumuni i Bułgarzy. Natomiast dla światowych pionierów przeprowadzona już transformacja cyfrowa oznaczała nie tylko utrzymanie się na powierzchni, ale też większe zyski. 

Czytaj więcej

Jak cyfryzacja i systemy IT wspierają produkcję w czasach COVID-19?

Przedsiębiorstwa przemysłowe od lat znajdują się w czołówce technologicznych innowatorów: zarówno w halach produkcyjnych, jak i w terenie robotyka oraz parki maszynowe są na coraz wyższym poziomie zaawansowania. Pomiędzy technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo technologiami informacyjnymi (IT) istnieje jednak dostrzegalna luka. Dotychczas branże przemysłowe pozostawały w tyle, jeśli chodzi o poziom inwestycji w IT. Ten trend stopniowo ulega zmianie, ponieważ przedsiębiorstwa z tego sektora zaczynają coraz mocniej inwestować w transformację cyfrową. 

Czytaj więcej

Rodzaje napędów w robotyce przemysłowej

Obecnie roboty wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą obniżyć koszt produkcji. Maszyny te pozwalają odsunąć ludzi od wykonywania prac szkodliwych i monotonnych. Zastosowanie robotów pozwala na uzyskanie dużej dokładności, szybkości i powtarzalności wykonywanych operacji.

Czytaj więcej

Napędy jako nieodzowny element procesów technologicznych

Napędy, jako zespoły połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną, są nieodzownym elementem wielu procesów technologicznych.

Czytaj więcej

Najnowsze wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych

Nowe wymagania w zakresie minimalnego poziomu sprawności silników asynchronicznych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej określa Rozporządzenie Komisji UE 2019/1781.

Czytaj więcej

Casebook: Przykład modernizacji maszyn pod względem bezpieczeństwa – ciągarka bębnowa

Jednym z większych wyzwań w procesie dostosowania istniejących maszyn do wymagań prawnych jest implementacja systemu bezpieczeństwa w sposób, który w jak najmniejszym stopniu zakłóci proces technologiczny przy jednoczesnym spełnieniu wszelkich wymagań prawnych mających zastosowanie do danej maszyny. Dzięki ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, opartym na przeprowadzeniu ponad 8000 audytów i dostosowaniu do wymagań bezpieczeństwa 2000 maszyn, zrealizowano z powodzeniem poniższy projekt.

Czytaj więcej

Wykorzystanie hydrauliki i pneumatyki w zakładzie produkcyjnym

Wiele maszyn przemysłowych i budowlanych wymaga układów hydraulicznych. Mowa tu m.in. o przemyśle zbrojeniowym, samochodowym, lotniczym, hutniczym itp. Ważną zaletą hydrauliki jest prosta obsługa przekładająca się na bezawaryjność i moc. W nowoczesnych układach hydraulicznych stawia się na materiały konstrukcyjne dobrej jakości oraz sterowanie poprzez elektronikę. Ponadto dąży się do podwyższenia precyzji. Odrębne zagadnienie stanowi pneumatyka, czyli wykorzystanie powietrza pod ciśnieniem. 

Czytaj więcej

Jak sprawnie przeprowadzić audyt systemów sprężonego powietrza?

W większości zakładów przemysłowych, niezależnie od reprezentowanej branży, można wyszczególnić takie same podstawowe instalacje poszczególnych mediów, np. wody zimnej czy gorącej, pary, instalację wentylacyjną, elektryczną czy sprężonego powietrza. Oczywiście nie wszystkie muszą występować w każdym zakładzie, a tym bardziej w każdym z zakładów, nawet tej samej branży.

Czytaj więcej

Casebook: Zastosowanie łańcuchów Tsubaki w magazynach firmy Blum

Otwarte podejście, chęć usprawniania aplikacji i zainteresowanie nowinkami technicznymi umożliwiają skuteczne działanie załodze i kierownikom Utrzymania Ruchu. Poniższe przykłady mogą motywować wielu producentów elementów i urządzeń do dalszego ich rozwoju, a użytkowników zainspirować do działania i realizacji wspólnych projektów.

Czytaj więcej