Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

6 kwietnia 2021

NR 2 (Marzec 2021)

Napędy jako nieodzowny element procesów technologicznych

0 202

Napędy, jako zespoły połączonych ze sobą i oddziałujących na siebie wzajemnie elementów przetwarzających energię elektromechaniczną, są nieodzownym elementem wielu procesów technologicznych.

Dużym uznaniem cieszą się napędy modułowe, które cechuje przede wszystkim elastyczność. Odpowiednie rozwiązanie jest zatem dobierane w zależności od potrzeb aplikacji. Można również zbudować układy ze wspólną szyną DC, a także aplikacje, które mogą zwracać nadmiar energii elektrycznej do sieci zasilającej. Oprócz tego niejednokrotnie zastosowanie znajdują systemy złożone z kilku połączonych ze sobą napędów równolegle. Wiele rozwiązań bazuje na specjalnych platformach sterowniczych. Na kompletny modułowy system napędowy składa się moduł: napędowy, falownika, prostownika, kontrolera Master, kontrolera Slave. Specjalne urządzenie pozwala na automatyczne dołączanie/odłączanie modułów napędowych. 

Częstą praktyką jest projektowanie systemów redundantnych, przez co w razie potrzeby można odłączyć moduł, natomiast pozostała część pracuje normalnie. Przydatne rozwiązanie stanowi dynamiczna rekonfiguracja systemu złożonego z wielu napędów. Tym sposobem np. system napędowy o mocy 330 kW, bazujący na trzech segmentach połączonych równolegle, można szybko przekonfigurować do pracy z trzeba silnikami o mocy 110 kW każdy. Specjalne tryby pracy zapewniają ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych. Z kolei człony prostownicze 12-, 18- lub 24-pulsowe odpowiadają za właściwą jakość energii elektrycznej.

Nowości produktowe i usługowe dla służb utrzymania ruchu w 2020 r.

Firma B&R powiększyła rodzinę serwomotorów serii 8LS o dwa nowe typoszeregi. Modele w rozmiarze A odznaczają się bardzo wysokim momentem obrotowym, przy wielkości kołnierza wynoszącej 70 mm oraz niezwykle zwartą konstrukcją, z kolei modele w rozmiarze 9 pozwalają osiągnąć moc rzędu 75 kW. Obie opcje umożliwiają producentom maszyn i integratorom systemów dostosowanie parametrów silników do rzeczywistych potrzeb aplikacji.

Falownik wektorowy Fuji Electric serii Frenic HVAC z programem dla dźwigów (wind) hydraulicznych zapewnia oszczędność energii elektrycznej pobieranej przez agregat windy. Falowniki Frenic HVAC cechuje kompaktowa budowa (wszystkie wymagane filtry są wbudowane wewnątrz) oraz łatwość instalacji elektrycznej i mechanicznej. Instalacja falownika Fuji Frenic nie wiąże się z dużymi zmianami w schemacie elektrycznym dźwigu – wystarczy podłączyć falownik w miejscu układu rozruchowego „gwiazda – trójkąt” i doprowadzić sygnały logiczne (jazda, prędkość, inspekcja).

3. Silniki AC seria DRE/DRS/DRP/DRL cechują się prostą konfiguracją wszystkich wariantów z tylko jednej serii. Silniki standardowe osiągają moce 0,09–200 kW, natomiast silniki energooszczędne 0,75–160/200 kW. Urządzenie ma zintegrowany enkoder.

Trendy oraz tendencje zakupowe na rynku

Warto wspomnieć o napędach dedykowanych. Na przykład specjalne napędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wodnych i wodnościekowych. Systemy tego typu dokładnie sterują pompami, a także kontrolą przepływu i ciśnienia w aplikacjach pompowania wody zasilającej oraz w systemach oczyszczania ścieków. Dzięki wbudowanym makroaplikacjom zastosowanie może objąć napędy jedno- i wielosilnikowe. Falownik steruje przepływem, ciśnieniem oraz pomiarem cieczy. Napędy mają moc od 0,37 do 500 kW. Ważne są wbudowane funkcje pompowe i ochrony oraz inteligentne sterowanie pompami. Ponadto jest możliwa obsługa synchronicznych silników reluktancyjnych IE4 oraz silników indukcyjnych. Odpowiednie programowanie umożliwia precyzyjne dostosowanie funkcjonalności napędu pod kątem konkretnego procesu.

Pod kątem określonych aplikacji projektowane są również falowniki. Na przykład można zastosować przemiennik częstotliwości przeznaczony do pracy w układach dźwigowych. Dzięki specjalnym funkcjom sterowany jest moment silnika i hamulce mechaniczne. W efekcie napęd kontroluje o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy