Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

11 października 2021

NR 5 (Wrzesień 2021)

Zarządzanie magazynem części zamiennych okiem praktyka

0 188

Jednym z kluczowych aspektów dobrego, sprawnego funkcjonowania Służb Utrzymania Ruchu jest magazyn części zamiennych. Stworzenie go, przygotowanie właściwych informacji na temat stanów minimalnych, stanów optymalnych, kosztów związanych z magazynem oraz właściwej obsługi to najważniejsze zadania kierownictwa i osób zaangażowanych w utrzymanie ruchu, ale i całego kierownictwa zakładu. Myśląc o Dziale Utrzymania Ruchu w kontekście Przemysłu 4.0, a nawet myśląc jeszcze o Przemyśle 3.0, mówiąc o prewencyjnym i predykcyjnym utrzymaniu ruchu, niezbędne jest patrzenie na SUR jako na jeden z kluczowych działów wspierających w firmie produkcyjnej. Rozpatrując złożoność pracy i zarządzania magazynem części zamiennych, należy rozłożyć to zagadnienie na czynniki pierwsze.

Aspekty zarządzania magazynem części zamiennych

Tak jak przy wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem przede wszystkim należy właściwie zaplanować system zarządzania magazynem i zobaczyć to zagadnienie z przynajmniej pięciu stron. Właściwie dobrani pracownicy, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zarówno w kontekście BHP, jak i poziomów bezpieczeństwa, to jedne z pierwszych „stron” zarządzania magazynem. Dostępność części do napraw, jak i do prewencji i predykcji oraz ich ilość szczególnie w kontekście kosztowym to zagadnienia nie tylko dotykające osoby zarządzające SUR i pracujące w tym dziale, ale stanowiące obciążenie zarówno miejsca (tak cennego w dzisiejszym świecie), jak i wyniku finansowego, bo jako jeden z pierwszych dział Służb Utrzymania Ruchu jest pozycją kosztową w obszarze finansów. Istotny jest ponadto temat jakości materiału, którego używamy do napraw. Elementy pneumatyki czy hydrauliki siłowej, które w momencie zakupu wydają się tanie, okazują się ogromną pozycją kosztową w miesięcznym rozliczaniu budżetu oraz w rocznym podsumowaniu. Patrząc zatem holistycznie na magazyn części zamiennych, okazuje się, że nie jest to tylko „kilka regałów z rupieciami” używanymi wyłącznie przez „wtajemniczonych UR-owców”.

Personel magazynu

Przede wszystkim personel! Właściwi i kompetentni ludzie pracujący w dziale Służb Utrzymania Ruchu i zajmujący się magazynem będą procentować w całej organizacji. Najpierw należy ustalić liczbę wakatów i właściwy rozkład sił w trakcie pracy zakładu produkcyjnego. Należy zaprojektować pracę magazynu SUR w zależności od schematu pracy w całym zakładzie. System trzyzmianowy będzie rządził się trochę innymi prawami niż system czterobrygadowy, podobnie praca w systemie przed- i popołudniowym. W zależności od obciążenia zmian należy zastanowić się, czy „magazynier” będzie zajmował się wyłącznie nadzorem nad magazynem – wydawaniem elementów i zdejmowaniem ich ze stanu w systemach ERP czy CMMS. Być może osoba pracująca w magazynie będzie także dysponentem i będzie pilnowała stanów magazynowych, a po osiągnięciu stanu minimalnego będzie zamawiała dany asortyment w systemie, nadzorowała jego czas realizacji i dostawę. Bardzo ważną kwestią jest też poziom świadomości pracowników magazynu w Służbach Utrzymania Ruchu. Nie jest to tylko praca z częściami zamiennymi, ale także pierwszy front kontrolingu i nadzoru nad kosztami. Odpowiednie szkolenia, na jakie będziemy kierować pracowników SUR w magazynie, są również kluczowym aspektem pracy w tym obszarze z pracownikami, który z jednej strony pozwala na podnoszenie świadomości, z drugiej podnosi rangę tego obszaru. Ostatni aspekt to podległość pracowników magazynu UR. Czy ten magazyn podlega pod obszar działu Służb Utrzymania Ruchu, czy być może jest częścią szeroko rozumianego obszaru logistyki? To także ważny aspekt z perspektywy szybkości reakcji i sprawnego działania magazynu SUR.

B

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy