Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

7 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Jak cyfryzacja i systemy IT wspierają produkcję w czasach COVID-19?

0 178

Przedsiębiorstwa przemysłowe od lat znajdują się w czołówce technologicznych innowatorów: zarówno w halach produkcyjnych, jak i w terenie robotyka oraz parki maszynowe są na coraz wyższym poziomie zaawansowania. Pomiędzy technologiami operacyjnymi a zorientowanymi biznesowo technologiami informacyjnymi (IT) istnieje jednak dostrzegalna luka. Dotychczas branże przemysłowe pozostawały w tyle, jeśli chodzi o poziom inwestycji w IT. Ten trend stopniowo ulega zmianie, ponieważ przedsiębiorstwa z tego sektora zaczynają coraz mocniej inwestować w transformację cyfrową. 

Badanie „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19", przeprowadzone przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes, pokazuje, że firmy są coraz bardziej świadome potencjału technologii cyfrowych w tworzeniu nowego, cyfrowego modelu biznesowego. 

IoT i systemy IT wspierające produkcję jako obszary strategiczne

W przeprowadzonym badaniu ankietowane firmy wskazują rozwiązania IoT i systemy IT wspierające produkcję jako strategiczne obszary firm w ciągu najbliższych 2-3 lat. Natomiast co czwarty ankietowany podmiot wskazał także na rozwiązania Big Data i sztuczną inteligencję (AI) jako rozwiązania, które będą wywierać znaczący wpływ na rynek w kolejnych latach. 

Badanie pokazuje obszary o strategicznym znaczeniu dla poszczególnych sektorów: dla 51% producentów z sektora urządzeń przemysłowych kluczowe zastosowanie ma sztuczna inteligencja, natomiast aż 61% firm z sektora transport i mobilność stwierdziło, że IoT w przyszłości będzie miało zdecydowanie najistotniejszy wpływ na rynek.

O badaniu „Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19":

Badanie zostało zrealizowane przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes w okresie wrzesień-listopad 2020 r. Badanie ilościowe przeprowadzono na losowej próbie 105 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i mobilność, Urządzenia przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle. Ankietowani byli menedżerowie średniego i wysokiego szczebla odpowiedzialni za obszar IT w firmach.

Co wpływa na decyzję o wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań IT? 

Firmy produkcyjne wskazały konkretne korzyści, które niosą zaawansowane rozwiązania IT, jako główne czynniki wpływające na decyzję o ich wdrożeniu. Są to:

  • Wzrost efektywności produkcji (50%).
  • Redukcja kosztów związanych z produkcją (45%).
  • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (44%).
  • Skrócenie czasu realizacji zamówień (44%).
  • Możliwość rozwoju biznesu na nowych rynkach (19%).

Natomiast do największych barier we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT firmy zaliczyły: 

  • Brak wystarczających środków finansowych (47%).
  • Brak przekonania pracowników/użytkowników systemu co do zasadności wdrożenia (40%).
  • Brak wiedzy o korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia (34%).
  • Brak wykwalifikowanej kadry (33%).
  • Brak czasu n...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy