Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły , Cyfrowa transformacja

20 kwietnia 2021

Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwach – tylko w teorii?

0 102

Zmiany klimatyczne już 10 lat temu zostały określone jako czynniki, które są zagrożeniem dla przedsiębiorstw – ich działania, strategii oraz pracowników. Większość firm z sektora MŚP, bo aż 71% z nich, zobowiązuje się do prowadzenia zrównoważonego i ekologicznego biznesu oraz odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Świadczy o tym również fakt, że w biznesplanie chcą uwzględniać działania społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Niestety wiele z tych zobowiązań pozostaje wyłącznie piękną ideą, a w praktyce swoje zastosowanie znajdują tylko nieliczne działania na rzecz środowiska.

Aż 68% przedsiębiorców z sektora MŚP uważa, że ich przyszły sukces będzie zależał od odpowiedzialnego ekologicznie zarządzania rozwojem firmy. Aby to osiągnąć, niezbędna jest zmiana zachowań i nawyków, która wymaga wysiłku ze strony zarówno zarządu, pracowników, jak i dostawców. Według raportu, opracowanego na zlecenie Brother „Cyfrowa Rewolucja”, blisko ¾ firm (76%) z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, kieruje się w organizacji polityką zrównoważonego rozwoju, a ich działania skupione są głównie wokół recyklingu oraz zaopatrzenia.

Jak się okazuje, to nie śmieci czy zużycie prądu i wody są największymi problemami, jeśli mowa o prowadzeniu eko biznesu. Wyzwaniem jest eksploatacja sprzętu biurowego. Dobrym początkiem w oszczędzaniu zużycia urządzeń, takich jak drukarki, jest zweryfikowanie możliwości digitalizacji części dokumentów papierowych za pomocą skanowania ich lub pracy na elektronicznych odpowiednikach. Dzięki temu jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę dziennych wydruków, co przyczyni się nie tylko do oszczędności papieru, ale również zmniejszenia eksploatacji urządzenia.

Często popełnianym błędem w firmach jest zastępowanie używanego sprzętu nowym. Oczywiście, czasem jest to w...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy